Inflationen falder i eurozonen

I sidste uge løftede den europæiske centralbank renten til det højeste siden 2001 for at få banket inflationen ned. Men dagens tal er et lod på vægtskålen om, at de kan komme med endnu en renteforhøjelse til efteråret.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen falder til 5,3% i juli fra 5,5% i juni. Det er som ventet. Inflationen toppede i oktober med 10,6%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energipriser og fødevarer, er dog uændret i juli på 5,5%. Der var ventet et fald, så ker­ne­in­f­la­tio­nen er højere end ventet. Den høje kerneinflation er et vidnesbyrd om, at pris­stig­nin­ger­ne har spredt sig til et bredt udsnit af europæernes forbrug.

Inflationen klinger af i eurozonen. Men det er bekymrende, at ker­ne­in­f­la­tio­nen stadig ligger så højt. I sidste uge løftede den europæiske centralbank renten til det højeste siden 2001 for at få banket inflationen ned. Men dagens tal er et lod på vægtskålen om, at de kan komme med endnu en ren­te­for­hø­jel­se til efteråret.

I sidste uge hævede den europæiske centralbank renten for 9. gang i træk. Det har bragt renten på 3,75%, som er det højeste siden 2001. For blot et år siden var den rekordlav i -0,50%. Den europæiske centralbank har strammet pen­gepo­li­tik­ken kraftigt for at tøjle inflationen.

Vi har i dag også fået tal for den økonomiske vækst i eurozonen, som viser, at økonomien voksede med 0,3% i 2. kvartal. Det er mere end ventet, og dermed vokser økonomien igen efter en vinter, hvor væksten gik i stå. Økonomien i eurozonen undgik med millimeter at være i teknisk recession henover vinteren, hvilket defineres ved to kvartaler i træk med negativ vækst. Væksten sneg sig akkurat over 0% i 1. kvartal, efter at have været -0,1% i 4. kvartal sidste år.

Selvom økonomien i bund og grund har klaret sig fornuftigt i lyset af de massive udfordringer med inflation, ren­testig­nin­ger og større økonomisk usikkerhed, så taler vi om meget lave vækstrater for den europæiske økonomi. Det kan også smitte af på Danmark. Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million danske arbejdspladser. Såfremt opbremsningen i den europæiske økonomi tager til, kan det ramme den danske eksport og danske arbejdspladser. Især den europæiske industri viser svaghedstegn, og det kan særligt ramme den danske vareeksport.

Relaterede artikler