Inflationen er uændret i eurozonen

Den samlede inflationen falder ikke som ventet, men omvendt falder kerneinflationen som ventet. Det er i sig selv en positiv nyhed at kerneinflationen falder. Det ligger dog stadig på vippen, om ECB kommer med endnu en renteforhøjelse til efteråret.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen er uændret på 5,3% i august. Der var ifølge Bloomberg ventet et fald til 5,1% i dagens tal, så det uændrede niveau er dårligere end ventet. Inflationen toppede i oktober på 10,6%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, falder dog til 5,3% i august. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts i år på 5,7%, og den fortsat høje kerneinflation tegner et klart billede af, at pris­stig­nin­ger­ne har spredt sig til et bredt udsnit af europæernes forbrug.

Dagens tal giver et blandet billede af inflationen i eurozonen. Den samlede inflationen falder ikke som ventet, men omvendt falder ker­ne­in­f­la­tio­nen som ventet. Det er i sig selv en positiv nyhed at ker­ne­in­f­la­tio­nen falder. Det ligger dog stadig på vippen, om ECB kommer med endnu en ren­te­for­hø­jel­se til efteråret.

Den europæiske centralbank har hævet renten ni gange i træk siden sidste sommer. Det har bragt renten op på 3,75%, som er det højeste siden 2001. For blot et år siden var den rekordlav i -0,50%. Den europæiske centralbank har strammet pen­gepo­li­tik­ken kraftigt for at tøjle inflationen.

Økonomien i eurozonen har foreløbigt klaret sig nogenlunde fornuftigt på trods af de massive udfordringer med høj inflation, ren­testig­nin­ger og stor økonomisk usikkerhed. I 2. kvartal formåede økonomien at vokse igen og sneg sig samtidig udenom teknisk recession hen over vinteren. Vi taler dog om lave vækstrater, og økonomien er unægtelig påvirket. Og ser vi fremad er der svaghedstegn at spore for økonomien i eurozonen. De seneste tal for er­hverv­stil­li­den i eurozonen er gået fra at pege på positiv økonomiske vækst i 2. kvartal til at pege på negativ vækst i 3. kvartal.

Der er stor grund til i øjeblikket at rette blikket mod europæisk inflation og vækst, da situationen i europæisk økonomi spiller en stor rolle for dansk økonomi og de renteniveauer, vi har i Danmark. Mange danske boligejere har været påvirkede af den høje inflation og de kraftige ren­testig­nin­ger i eurozonen. Især boligejere med variabel rente på lånet er direkte ramt. For lidt over et år siden havde de fleste en rente i negativt territorium, men den er i dag steget til tættere på 4%.

Relaterede artikler