Inflationen dykker i eurozonen

Inflationen drøner ned i det laveste i 2 år. Det er superpositivt. Vi ser samtidig også, at kerneinflationen daler. Det letter presset på ECB for at hæve renterne igen. Vi forventer, at vi har set den sidste renteforhøjelse fra deres side for denne omgang.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i eurozonen er uændret på 4,3% i september fra 5,2% måneden før. Det er den laveste inflation sidsen oktober 2021. Inflationen toppede i oktober sidste år på 10,6%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er korrigeret for priser på energi og fødevarer, falder til 4,5% i september fra 5,3%. Det er den laveste kerneinflation i lidt mere end et år. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i marts på 5,7%.

Inflationen drøner ned i det laveste i 2 år. Det er superpositivt. Vi ser samtidig også, at ker­ne­in­f­la­tio­nen daler. Det letter presset på ECB for at hæve renterne igen. Vi forventer, at vi har set den sidste ren­te­for­hø­jel­se fra deres side for denne omgang, omend det ikke står mejslet i sten. Men dagens tal peger i den retning.

Den europæiske centralbank, ECB, har strammet pen­gepo­li­tik­ken kraftigt for at tøjle inflationen. ECB har hævet renten 10 gange i træk siden sidste sommer. Det har bragt renten op på 4,00% hvor den for lidt over et år siden var i rekordlave -0,50%.

En del tyder på, at økonomien i eurozonen skrumper lige nu. Det sker efter, at økonomien har klaret sig pænt i en tid med massiv modvind fra høj inflation, kraftige ren­testig­nin­ger og øget økonomisk usikkerhed. Økonomien voksede i 2. kvartal med 0,3% og stod over vinteren mere eller mindre bomstille og undgik akkurat at ende i teknisk recession. Men nu ser det ud til, at økonomien får et slag.

Danske boligejere har grund til at rette blikket mod europæisk inflation. Det er afgørende for pen­gepo­li­tik­ken og renterne i eurozonen og derfor også i Danmark, eftersom vi har fast­kur­spo­li­tik. Mange danske boligejere har mærket den høje inflation og kraftige ren­testig­nin­ger i eurozonen. Især boligejere med variabel rente på lånet er direkte ramte. For lidt over et år siden havde de fleste en rente i negativt territorium, hvor den er i dag steget til tættere på 4%.

Relaterede artikler