Imponerende jobvækst i USA - 4,5 mio. flere i arbejde i 2022

Den samlede jobskabelse er den næsthøjeste årlige jobvækst nogensinde.

Beskæftigelsen brager op i ny rekord

Beskæftigelsen i USA steg med 223.000 personer udenfor landbruget i december. Det er mere end den forventede jobfremgang på 202.000. Dermed er der fortsat imponerende jobvækst i den amerikanske økonomi, hvor beskæftigelsen er gået frem i samtlige måneder af 2022.

Den samlede jobskabelse i 2022 ender på 4,5 mio. Det er den næsthøjeste årlige jobvækst, der nogensinde er målt i statistikkens historie, der vel at mærke går helt tilbage til 1940! Jobskabelsen i 2022 er desuden alene overgået af året forinden, hvor 6,7 mio. flere kom i arbejde i 2021. De seneste års kraftige jobvækst skal dog også ses i lyset af mærkbare fald i forbindelse med coronakrisen.

Jobvæksten fortsætter ufortrødent i USA. Set for 2022 er det helt vilde tal for jobskabelsen, og det kommer tilmed ovenpå et endnu vildere 2021. Ledigheden er samtidig sendt ned det laveste i mere end 50 år. Der er alt i alt stadig pæn fart på det amerikanske arbejdsmarked trods høj inflation og kraftigt stigende renter. Der er dog også noget, der tyder på, at tempoet er på vej ned. Jobvæksten var i december det laveste i 24 måneder, der bliver slået færre stillinger op og virksomhederne har ikke samme udfordringer som tidligere med at finde arbejdskraft.

Ledigheden falder samtidig til 3,5% fra 3,7% måneden før. Det er det laveste siden 1969. Til sammenligning var ledigheden helt oppe i 14,7% i begyndelsen af coronakrisen for blot få år siden. Lønningerne var i december 4,6% højere i forhold til for et år siden. Det er mindre end i sidste måned, hvor stigningen lød på 5,1%.

For at bekæmpe den høje inflation har den amerikanske centralbank, Fed, siden foråret strammet pen­gepo­li­tik­ken og hævet renten fra et spænd på 0,00-0,25% til nu 4,25-4,50%. Inflationen er fortsat meget kraftig, men har dog været faldende siden juni, hvor den toppede på sit højeste siden starten af 1980’erne.

Vi har i Danmark god grund til at rette blikket mod USA og dagens tal for det amerikanske arbejdsmarked. Dels påvirker de massive ren­te­for­hø­jel­ser fra den amerikanske centralbank særligt de lange danske renter. De fastforrentede lån ligger i dag med en rente på omkring 5%, mens den var nede omkring 2% i begyndelsen af året. Samtidig beskæftiger den danske eksport til USA omkring 100.000 danske arbejdspladser, og fremgangen i amerikansk økonomi vil derfor også kunne smitte af på den danske økonomi.

Relaterede artikler