IMF opjusterer vækstskøn for 2023

I en ny prognose opjusterer IMF forventningerne til den globale vækst til 2,9% mod tidligere 2,7% i oktober.

F1 lander for 20. gang i træk i negativt terræn ved en auktion

Den internationale valutafond, IMF, har i nat offentliggjort ny prognose om den globale økonomi. De opjusterer for­vent­nin­ger­ne til den globale vækst til 2,9% mod tidligere 2,7% i oktober. Væksten ventes derefter at stige 3,1% i 2024. Samlet set er der tale om en opjustering af væksten over de kommende år.

For første gang i et år opjusteres væksten. Det er godt nyt. Vi skal dog midt i opjusteringen huske på, at væksten stadig er på vej ned i gear. Det er og bliver en væsentligt mere udfordret tid, hvor høj inflation, en kraftig stramning af pen­gepo­li­tik­ken og Ruslands krig i Ukraine tynger væksten. Men situationen er siden sidst ikke decideret forværret, og det giver anledning til den her opjustering.

Med opjusteringen er der tegn til, at det bliver ikke helt så slemt som frygtet. Flere faktorer er med til at hive i en lidt den bedre retning i en ellers svær tid. Kampen mod den høje inflation viser fornuftige takter, hvor inflationen er vendt i mange lande. Samtidig viser en række til­lids­in­di­ka­to­rer sig fra sine pæne side, mens væksten vil være positivt påvirket af Kinas genåbning.

For inflationen venter et fald i 2023. IMF forventer, at inflationen falder til 6,5% i 2023 fra 8,8% i 2022. I 2024 ventes inflation at falde yderligere til 4,3%.

Der er udsigt til brede fald i inflationen verden over. Vi er på vej ind i et år, hvor mere end 80% af landende kommer til at opleve et fald i inflationen ifølge IMF. Inflationen er dog fortsat høj, og kampen er endnu ikke vundet. Men den toppede i 2022, og det vil også påvirke pen­gepo­li­tik­ken, som bliver mindre aggressiv. Vi vil fortsat se ren­te­for­hø­jel­ser i den kommende tid, men det bliver i et stadig langsommere tempo.

Med danske briller er det nye vækstskøn positivt nyt i en svær tid. Vi ved allerede og er i fuld i anerkendelse af, det de her år bliver svære med markant opbremsning i økonomien, men de lidt mildere vinde i en stormfuld tid er kærkomment. De bedre end ventede takter for den globale vækst er godt nyt for den danske eksport. Vi er en lille og åben økonomi og i høj grad påvirket af den globale verden. Vores eksport står for næsten en million arbejdspladser i den danske økonomi. Vi forventer dog et fald i den danske eksport, som følge af vækstnedgangen, men der er flere tegn på, at det ikke bliver helt så slemt som frygtet. Og det skriver IMFs nye prognose også under på.

Relaterede artikler