Forventninger til tysk økonomi forbedres

Optimismen breder sig i tilliden til tysk økonomi i det kommende halve år.

Nyt fald i europæisk erhvervstillid

Nye tal viser en forbedring af tilliden til den tyske økonomi i januar. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler de tyske finansielle aktørers vurdering af både den nuværende økonomiske situation og den økonomiske udvikling i de kommende 6 måneder.

Vurderingen af den nuværende situation stiger til -58,6 i januar fra -61,4 i december. Det er en smule mindre end kon­sensus­for­vent­nin­gen ifølge Bloomberg på -57,0. Vurderingen af den økonomiske udvikling i de kommende 6 måneder stiger markant til 16,9 i januar fra -23,3 i december. Det er omvendt langt bedre end forventningen ifølge Bloomberg på -15,0. De nu positiv værdier for for­vent­nin­ger­ne til fremtiden betyder simpelthen, at flertallet af de finansielle aktørerne har et optimistisk syn på den fremtidige økonomiske udvikling frem for et pessimistisk syn.

Optimismen breder sig i tilliden til tysk økonomi i det kommende halve år. Mens tilliden til den nuværende tyske økonomi fortsat ligger langt under frysepunktet, og vidner om en hård tid for tysk økonomi, så er for­vent­nin­ger­ne til økonomien i det kommende halve år noget gået fra at være pessimistiske til optimistiske. Det skyldes især de seneste fald i inflationen, som giver håb om, at ren­testig­nin­ger­ne snart stilner af. Og samtidig har frygten for en recession endnu ikke materialiseret sig. Det giver de her spæde forventninger til, at den forestående recession bliver mildere end først antaget.

Den tyske økonomi har trods modvinde fra flere retninger klaret sig solidt gennem 2022. Tysk økonomi voksede ifølge den årlige BNP-indikator med 1,9% i 2022. Det peger på omtrent stagnerende vækst i 4. kvartal efter 3 kvartaler i træk med positiv vækst. Samtidig har det tyske arbejdsmarked været stærkt sidste år med lav ledighed. Det er imponerende i en tid, hvor både forbruger- og erhvervstillid har været banket i bund, priserne er steget kraftigt, og re­ces­sions­fryg­ten har været tiltagende.

Set med danske briller er det positivt, hvis tysk økonomi står overfor en noget mildere recession end mange frygtede for blot nogle måneder siden. Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner og eksporten til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs. Retningen i den tyske økonomi har stor indflydelse på dansk eksport, og derigennem den danske økonomi.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien. En negativ værdi afspejler, at flest eksperter har et pessimistisk syn på økonomien. Indekset er et af de første, men også mest volatile nøgletal for den tyske økonomi.

Relaterede artikler