Fed signalerer rentesænkning i 2024

Det er signalet fra den amerikanske centralbank. Vi er simpelthen på kort tid gået fra at tale om renteforhøjelser til nu at tale om rentenedsættelser. Og centralbanken kaster kun benzin på den bålsnak i dag.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Den amerikanske centralbank, Fed, holder renten i ro på 5,25%-5,50%. Det er tredje rentemøde i træk, hvor de holder renten uændret. Siden begyndelsen af 2022 har centralbanken hævet renten 11 gange og sendt renten op i det højeste siden 2001. Inden bølgen af ren­te­for­hø­jel­ser lød renten på rekordlave 0%-0,25%.

Fed har i dag også opdateret medlemmernes forventninger til renten over de kommende år med deres såkaldte Dot Plot. Her er signalet, at der venter 3 ren­te­ned­sæt­tel­ser i løbet af 2024, så renten er på 4,50%-4,75% om et år. Man skal ikke overtolke signalet, den nedadgående pil på renten er dog meget tydelig blandt mellem medlemmerne.

Der er flere ren­te­ned­sæt­tel­ser i vente til næste år. Det er signalet fra den amerikanske centralbank. Vi er simpelthen på kort tid gået fra at tale om ren­te­for­hø­jel­ser til nu at tale om ren­te­ned­sæt­tel­ser. Og centralbanken kaster kun benzin på den bålsnak med deres signal i dag. Man har fået styr på inflationen og forudser, at tempoet vil trappe ned i økonomien, og det vil kalde på ren­te­ned­sæt­tel­ser til næste år. Det, forventer vi også, vil ske.

Centralbanken holder skarpt øje med ar­bejds­mar­ke­det, som stadig præsterer flot. Senest blev der i september skabt næsten 200.000 jobs i den amerikanske økonomi, og ledigheden faldt til 3,7%. Et fortsat højt tempo på ar­bejds­mar­ke­det og potentielt eskalerende lønstigninger vil sætte nyt skub i inflationen.

Vi tror på, at vi skal et godt stykke ind i 2024 før den første ren­te­ned­sæt­tel­se og tæt på sommeren. Et stærkt arbejdsmarked og en endnu for høj inflation præger stadigvæk. Inflationen er senest målt til over 3%, efter den toppede omkring 9%. Og ker­ne­in­f­la­tio­nen fortsat dobbelt så høj end målet på 2% og ligger aktuelt på 4%.

Udsigten til ren­te­ned­sæt­tel­ser smitter også af på danske boligrenter. Især boligejernes fastforrentede lån er påvirkede. I denne uge er 5%-lånet lukket og dermed banet vejen for 4%-lånet. Vi har længe troet på, at renterne var nær toppen, og vi har netop set den seneste tid, at renterne er begyndt at dale.

Relaterede artikler