Fald i tilliden til tysk økonomi

Tilliden til den tyske økonomi forværres i maj. Der har længe været trykket stemning om den økonomiske situation i Tyskland, men en svag optimisme for fremtiden begyndte i årets første måneder at trænge sig på.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser en tilbagegang i tilliden til den tyske økonomi i maj. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af både den nuværende økonomiske situation og den økonomiske udvikling over de kommende 6 måneder.

Tilliden til den tyske økonomi forværres i maj. Der har længe været trykket stemning om den økonomiske situation i Tyskland, men en svag optimisme for fremtiden begyndte i årets første måneder at trænge sig på. Men desværre er denne optimisme nu vendt til pessimisme igen med dagens tal. Vi er dog stadig langt fra de værste tal for tilliden for lidt over et halvt år siden, og der tror vi heller ikke, vi kommer ned igen.

For­vent­nin­ger­ne til fremtiden forværres for tredje måned i streg. Indekset falder til -10,4 i maj fra 4,1 i april. Det er første gang i år, at indekset går i minus. En negativ værdi afspejler, at flertallet af de adspurgte finansielle aktører er pessimistiske omkring økonomiens udvikling over de kommende 6 måneder.

Også vurderingen af den nuværende økonomiske situation er i tilbagegang. Her faldt indekset til -34,8 i maj fra -32,5 i april. Overordnet set har tilliden til økonomien været i markant bedring siden indekset bundede på -72,2 i oktober sidste år, men den udvikling bremsede op i maj. Vurderingen af den nuværende økonomiske situation er fortsat tordnende lav.

Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner, og retningen i den tyske økonomi har derfor stor betydning for dansk økonomi, særligt igennem eksporten. Efter et fald i BNP på -0,5% i 4. kvartal sidste år har tysk økonomi oplevet stagnerende vækst i årets første kvartal. Dermed undgår økonomien lige akkurat teknisk recession.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen af Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører, der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Relaterede artikler