Erhvervstilliden falder i eurozonen

Erhvervstilliden skuffer fælt i eurozonen. Industrien ligger ekstremt ringe til, og servicesektoren tager nu også turen nedad. Det tegner til at blive en mere udfordrende tid for virksomhederne og økonomien i eurozonen.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at er­hverv­stil­li­den i eurozonen falder til 47,0 i august fra 48,6 i juli. Det fremgår af dagens PMI-tal. Der var ventet et mindre fald til 48,5 så er­hverv­stil­li­den kommer ud væsentligt ringere end ventet. En erhvervstillid under 50 indikerer tilbagegang hos virksomhederne. Tilliden har ellers ligget over 50 i de første fem måneder af 2023, men er siden juni gået under 50 og indikerer nu tilbagegang.

Både industrien og ser­vi­ce­sek­to­ren viser svaghedstegn. I industrien lyder tilliden på 43,7 mod 42,7 for en måned siden. I ser­vi­ce­sek­to­ren er der lidt bedre stemning med 48,3 i august. I juli lød den på 50,9.

Er­hverv­stil­li­den skuffer fælt i eurozonen. Industrien ligger ekstremt ringe til, og ser­vi­ce­sek­to­ren tager nu også turen nedad. Stigende renter, tynget efterspørgsel, mindre produktion og færre ordrer ser ud til at påvirke negativt. Samtidig rapporteres der også om fornyet om­kost­nings­pres på visse dele af produktionen.

Det tegner til at blive en mere udfordrende tid for virksomhederne og økonomien i eurozonen. Egentlig har økonomien vist pæn mod­stands­dyg­tig­hed overfor den massive modvind af høj inflation, kraftige ren­testig­nin­ger og øget økonomisk usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine. Der er ikke decideret tale om ka­ta­stro­festem­ning, men det tegner helt klart til at blive en mere udfordrende tid.

Den ringere erhvervstillid er brandærgerlige med danske briller. Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million danske arbejdspladser. Såfremt opbremsningen i den europæiske økonomi tager til, kan det ramme den danske eksport og danske arbejdspladser. Især den europæiske industri viser svaghedstegn, og det kan især ramme den danske vareeksport.

I sidste uge fik vi nye tal for den økonomiske vækst i eurozonen. Økonomien formåede igen at vokse i 2. kvartal med en vækst på 0,3%. Tilbage i vinters formåede økonomien lige akkurat at ende i teknisk recession, som er defineret med to kvartaler med negativ vækst.

Tidligere i morges fik vi tal for er­hverv­stil­li­den i Tyskland, hvor der også er stor skuffelse at spore. Er­hverv­stil­li­den i Tyskland falder til 44,7 fra 48,5 måneden før.

Relaterede artikler