Erhvervstillid i eurozonen skuffer

Lige nu peger erhvervstilliden kraftigt i retning af, at den europæiske økonomi skrumper. Foreløbig har økonomien klaret sig fornuftigt i lyset af massive udfordringer med høj inflation, kraftigt stigende renter og meget markant økonomisk usikkerhed.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Nye tal viser, at er­hverv­stil­li­den i eurozonen falder til 46,5 i oktober fra 47,2 måneden før. Det fremgår af dagens PMI-tal. Der var ventet en lille stigning til 47,4, så er­hverv­stil­li­den skuffer.

En erhvervstillid under 50 indikerer tilbagegang hos virksomhederne. Tilliden har siden juni ligget under 50 og indikerer dermed tilbagegang. Både industrien og ser­vi­ce­sek­to­ren ligger under 50. I industrien lyder tilliden på 43,0 som er lavere end i sidste måned. I ser­vi­ce­sek­to­ren falder tilliden ligeledes og lyder på 47,8.

Er­hverv­stil­li­den skuffer fælt. Lige nu peger er­hverv­stil­li­den kraftigt i retning af, at den europæiske økonomi skrumper. Foreløbig har økonomien klaret sig fornuftigt i lyset af massive udfordringer med høj inflation, kraftigt stigende renter og meget markant økonomisk usikkerhed. I vinters undgik man recession og i forsommeren vækstede økonomien. Men modvinden har indhentet økonomien nu, som kæmper mere og mere.

Den seneste udvikling i er­hverv­stil­li­den peger på, at vi igen kan komme til at se negativ økonomisk vækst. Den næste opgørelse for BNP lander d. 31. oktober, og de seneste PMI-tal peger på en skrumpende europæisk økonomi. Det er ikke lovende for den økonomiske udvikling i eurozonen.

En skrumpende europæisk økonomi er også kedeligt set med danske briller. Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million danske arbejdspladser. Derfor er den ringere erhvervstillid brandærgerlig set med danske briller. Såfremt opbremsningen i den europæiske økonomi tager til, kan det ramme den danske eksport og danske arbejdspladser.

Dagens tal vil også blive iagttaget hos ECB, som har rentemøde på torsdag. Vi forventer, at ECB er færdige med at forhøje renten. Inflationen peger ned, og man vil nu lade den allerede forhøjede rente gøre sit eget arbejde færdigt ved at lade den ligge højt over en længere periode. ECB har siden sommeren sidste år hævet renten uafbrudt til samtlige 10 rentemøder for at bekæmpe den høje inflation. Den ringe erhvervstillid peger mod, at presset på økonomien er aftaget, hvilket til dels også er hensigten med ren­te­for­hø­jel­ser­ne for at lægge en dæmpe på in­f­la­tions­pres­set.

Relaterede artikler