ECB hæver renten

ECB hamrer renten op i det højeste siden 2008.

Historisk tilbageslag til euroområdet

Den europæiske centralbank, ECB, hæver renten med 0,50 procentpoint. Det betyder, at indlånsrenten hos ECB nu er på 2,50% hvilket er det højeste siden 2008. Det er femte rentemøde i træk med ren­te­for­hø­jel­se. Inden ren­te­for­hø­jel­ser­ne lå renten i rekordlave -0,50%.

ECB hamrer renten op i det højeste siden 2008. Vi er vidne til den kraftigste stramning med renteskruen nogensinde set fra ECB. Centralbanken er på kort tid gået fra rekordlav rente til højeste rente siden 2008. Det er ret ekstremt, men samtidig også fuldt berettiget i lyset af den høje inflation. Vi forventer, at ECB vil fortsætte med hæve renten over de kommende rentemøder.

Vi forventer, at ECB hæver renten til marts med yderligere 0,50 procentpoint, og herefter vil følge ren­te­for­hø­jel­ser á 0,25 procentpoint.

Inflationen er faldet i eurozonen de seneste tre måneder, hvor den senest har ramt 8,5%. På den ene side er de seneste måneders fald en lettelse. Men på den anden side er inflationen stadig vanvittig høj, og samtidig stiger ker­ne­in­f­la­tio­nen stadig. Netop ker­ne­in­f­la­tio­nen bliver et kæmpe op­mærk­som­heds­punkt hos ECB i 2023, når pen­gepo­li­tik­ken skal vejes og renteskruen strammes eller løsnes.

Nationalbanken hæver også renten senere i dag. Med fast­kur­spo­li­tik­ken er en ren­te­for­hø­jel­se fra Nationalbanken i dag så sikker som mudder på skoene en regnvejrsdag på Roskilde Festival. Kronekursen skal holdes stabil overfor euroen, og derfor går Nationalbanken i fodsporene på ECB. Der er sandsynlighed for, at Nationalbanken ikke følger en-til-en og hæver renten mindre end ECB. Det skyldes, at kronen ligger til den stærke side. Vi forventer dog, at Nationalbanken går fuldt ud med og hæver med 0,50 procentpoint ligesom ECB. I marts kan der dog ligge og vente en mindre ren­te­for­hø­jel­se end ECB og vente, såfremt kronen holder den stærke kurs overfor euroen.

Mange danske boligejere er i høj grad påvirket af dagens ren­te­be­slut­ning. Pilen på flere hund­re­de­tu­sin­de boligejeres lån med variabel rente har peget kraftigt op det seneste halve år. Den meget markante stramning i pen­gepo­li­tik­ken med ren­te­for­hø­jel­ser hos ECB og Nationalbanken er den helt store årsag til ren­testig­nin­ger­ne på lånene. For et år siden var renten i negativ på det fleste af boligejernes lån med variabel rente. I dag ligger den tættere på de 3%.

Relaterede artikler