ECB fastholder renten

Der er langt om længe kommet ro på renten hos ECB. Det er ufattelig positivt. Roen på renten kommer efter et års massive renteforhøjelser og rødglødende renteknap. Det er tydeligt udtryk for, at inflationsmålet er indenfor rækkevidde.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61

Den europæiske centralbank, ECB, fastholder renten på 4,00%. Siden sommeren 2022 har ECB hævet renten i alt 10 gange, men til de seneste to rentemøder er renten holdt i ro. Før striben af ren­te­for­hø­jel­ser lød renten på -0,50%.

Der er langt om længe kommet ro på renten hos ECB. Det er ufattelig positivt. Roen på renten kommer efter et års massive ren­te­for­hø­jel­ser og rødglødende renteknap. Det er tydeligt udtryk for, at in­f­la­tions­må­let er indenfor rækkevidde.

Næste træk fra ECB bliver at sænke renten. Vi forventer, at ECB sænker renten 3-4 gange i løbet af 2024, og det er ikke usandsynligt, at det kan blive endnu mere.

Den første ren­te­ned­sæt­tel­se fra ECB kan komme allerede til foråret. Inflationen er faldet betydeligt, og samtidig viser økonomien svaghedstegn. Fortsætter de ringere takter for økonomien med en svækket efterspørgsel, så kan det kalde på, at renten skal ned hos ECB.

Roen hos ECB giver anledning til et lettelsens suk hos mange boligejere. Især boligejere med variabel rente har været hårdt ramt af ren­te­for­hø­jel­ser­ne fra ECB og Nationalbanken. De fleste af boligejerne havde en rente i minus for halvandet år siden, og i dag sidder de med en rente tættere på 4%. Men med ro på renten og udsigt til ren­te­ned­sæt­tel­ser er ren­testig­nin­gen for boligejerne bremset totalt op. Intet står mejslet i sten, når det kommer til renter, men det tegner til rentefald i 2024.

Vi forventer, at Nationalbanken også holder krudtet tørt senere i dag. Vi har det seneste halvandet år set, at Nationalbanken har forhøjet renten samme tidspunkter som ECB. Men med ro hos ECB i dag og en krone, som ligger tæt på, hvor man gerne vil have den, så kommer Nationalbanken heller ikke til at foretage sig noget senere idag.

Relaterede artikler