Amerikansk inflation falder

Det er en glædelig nyhed. Selvom der stadig er et stykke vej til, at inflationen er nede omkring målsætningen på 2%, så går det i den rigtige retning.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60

Nye tal viser, at inflationen i USA falder til 3,2% i oktober fra 3,7% i september. Det er et lidt større fald end forventningen på 3,3% ifølge Bloomberg. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen. Det er det laveste niveau siden juli, hvor inflationen også var nede på 3,2%.

Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, falder til 4,0% i oktober fra 4,1% i måneden før. Det er lavere end forventningen ifølge Bloomberg, der lød på 4,1%. Ker­ne­in­f­la­tio­nen toppede i september 2022 på 6,6%.

Inflationen falder i USA og også lidt mere end ventet. Det er en glædelig nyhed. Selvom der stadig er et stykke vej til, at inflationen er nede omkring målsætningen på 2%, så går det i den rigtige retning. Også ker­ne­in­f­la­tio­nen, som i højere grad er tem­pe­ra­tur­må­le­ren på efterspørgslen i økonomien, er langsomt på vej ned.

For lidt over et år siden tog priserne for alvor fart, ledt an af energipriserne. Og oktober sidste år var en af de sidste måneder med større prisstigning fra måned til måned i USA, inden pris­stig­nin­ger­ne begyndte at aftage. De prisstigninger falder i den her tid ud af inflationen. Det er de såkaldte basiseffekter, som bidrager til at trække ned i den samlede inflation. I oktober var der desuden ikke noget bidrag til inflationen fra pris­ud­vik­lin­gen fra måned til måned. For­bru­ger­pri­ser­ne var uændrede fra september til oktober.

Dagens inflationstal lander indenfor skiven af forventningen. Det bør derfor heller ikke rokke markant på næste træk hos den amerikanske centralbank. Vi ser også, at mar­keds­ren­ter­ne falder her umiddelbart efter of­fent­lig­gø­rel­sen. Det er vores forventning, at Fed holder renten i ro på det næste rentemøde den 13. december. Renterne er allerede bragt op på det højeste siden 2001, ker­ne­in­f­la­tio­nen er langsomt på vej ned, og tempoet på ar­bejds­mar­ke­det er også dampet en smule af.

Mange danske boligejere har også været indirekte påvirkede af høj inflation og kraftige ren­testig­nin­ger i USA. Det er særligt boligejere, der skal have fastforrentede lån, som det kan påvirke. De kraftige ren­te­for­hø­jel­ser siden sidste år har bidraget til at sende renten på et fastforrentet lån op fra 2% sidste år til 5% i dag. Den faldende inflation og udsigt til pause i ren­te­for­hø­jel­ser­ne har givet mere ro på ren­te­si­tu­a­tio­nen. Vi vurderer, at de lange renter er nær toppen for denne omgang.

Relaterede artikler