ZEW-tilliden til tysk økonomi forbedres i juni

Trods fremgangen ligger tilliden til tysk økonomi fortsat underdrejet.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal for tilliden til den tyske økonomi viser, at både vurderingen af den nuværende situation og for­vent­nin­ger­ne til fremtiden ser mindre pessimistiske ud i juni.

Det viser dagens ZEW-indeks, som består af de tyske finansielle aktørers vurdering af den nuværende økonomiske situation, som steg til -27,6 i juni fra -36,5 i maj. Dermed bryder dagens stigning de foregående tre måneder fald i tilliden. Stigningen blev endda større end kon­sensus­for­vent­nin­gen på -31,0 ifølge Bloomberg.

Den del af ZEW-indekset, som afspejler vurderingen af den økonomiske udvikling i Tyskland i de kommende seks måneder, steg for anden måned i træk til -28,0 i maj fra -34,3 i måneden før. Stigning blev dog mindre end kon­sensus­for­vent­nin­gen på -26,8 ifølge Bloomberg

Det luner en smule, at tilliden til den nuværende tysk økonomi så vel som for­vent­nin­ger­ne til fremtiden ser mindre pessimistiske ud her i juni. Trods fremgangen ligger tilliden til tysk økonomi fortsat underdrejet. Det er især føl­ge­virk­nin­ger­ne af Ruslands invasion af Ukraine, med stigende energi- og råvarepriser, der forsat spreder usikkerhed og presser den energitunge tysk økonomi.

Set med danske briller er der grund til forsigtig dansk optimisme, når der er fremgang at spore i tilliden til tysk økonomi, selvom tilliden fortsat ligger i negativ territorium. Tyskland er vores næststørste eksportmarked efter USA. Så når tysk økonomi ligger underdrejet, smitter det også af på Danmark. Eksporten til vores naboer mod syd beskæftiger i omegnen af 115.000 danske jobs, og samtidig vil en tilbagegang i væksten i Tyskland holde den samlede europæisk økonomi i snor.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder.

Relaterede artikler