ZEW-tilliden til tysk økonomi forbedres i februar, men mindre end forventet

Friske tal for tilliden til den tyske økonomi peger på, at den nuværende situation fortsat ligger underdrejet, men begynder så småt at blive bedre samtidig med, at forventningerne til fremtiden stiger for anden måned i træk.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
ZEW-tilliden til tysk økonomi forbedres i februar, men mindre end forventet

Friske tal for tilliden til den tyske økonomi peger på, at den nuværende situation fortsat ligger underdrejet, men begynder så småt at blive bedre samtidig med, at for­vent­nin­ger­ne til fremtiden stiger for anden måned i træk.

Det viser dagens ZEW-indeks, som består af de tyske finansielle aktørers vurdering af den nuværende økonomiske situation, som steg til -8,1 i februar fra -10,2 i januar. Dermed bryder dagens tal en firemåneders lang periode med fald i tilliden, men stigningen blev dg mindre end kon­sensus­for­vent­nin­gen på -6,5 ifølge Bloomberg.

Den del af ZEW-indekset, som afspejler vurderingen af den økonomiske udvikling i Tyskland i de kommende seks måneder, steg for anden måned i træk i februar til 54,3 fra 51,7 i måneden før. Det er dog også en lidt mindre stigning end konsensus havde forventet. Ifølge Bloomberg var forventningen en stigning til 55,0.

Vinterens coronasmitte og høje re­strik­tions­ni­veau bider i kombination med globale flaskehalse og højere energi- og råvarepriser stadig fra sig i den tyske økonomi. Dagens tal peger på, at væksten i tysk økonomi vil ligge underdrejet i årets første kvartal ligesom den var i 4. kvartal 2021, men herefter forventes tysk økonomi igen at gå mod lysere tider frem mod sommeren.  

Tyskland har et naturligt højt fokus set med danske briller. Vi er ikke alene geografisk tætte, men Tyskland er samtidig vores største eksportmarked. Så når tysk økonomi ligger underdrejet, smitter det også af på Danmark. Eksporten til vores naboer mod syd beskæftiger i omegnen af 115.000 danske jobs, og samtidig vil en tilbagegang i væksten i Tyskland holde den samlede europæisk økonomi i snor. Derfor er den lunkne vurdering af den nuværende økonomiske situation i Tyskland bestemt ikke rar, men vi varmer os ved de meget optimistiske udsigter for fremtiden.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder.

Relaterede artikler