ZEW-tilliden til fremtiden i tysk økonomi overrasker meget positivt i januar

Tyskland har et naturligt højt fokus set med danske briller.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Kommentar til Økonomisk Redegørelse

Friske tal for tilliden til den tyske økonomi peger på, at den nuværende situation bider fra sig, mens for­vent­nin­ger­ne til fremtiden omvendt er meget høje.

Det viser dagens ZEW-indeks, som består af de tyske finansielle aktørers vurdering af den nuværende økonomiske situation, som faldt til -10,2 i januar fra -7,4 i december. Det er 4. måned i træk med fald, og dagens tal overrasker også en anelse negativt i forhold til markedernes kon­sensus­for­vent­nin­gen, der ifølge Bloomberg var på -8,8.

Den del af ZEW-indekset, som afspejler vurderingen af den økonomiske udvikling i Tyskland de kommende seks måneder steg i januar til hele 51,7 fra 29,9 i måneden før. Det er er markant mere optimistisk end kon­sensus­for­vent­nin­gen, der ifølge Bloomberg var en stigning 32,0.

Vinterens coronasmitte og høje re­strik­tions­ni­veau bider i kombination med globale flaskehalse og højere energi- og råvarepriser fra sig i den tyske økonomi. Alligevel så vi i sidste uges tal, at tysk økonomi som helhed voksede med 2,7% i 2021 i forhold til året før. Dog er tysk økonomi i 2021 stadig 2% under niveauet i 2019, som var seneste år inden coronakrisen begyndte. Situationen er imidlertid langt bedre end sidste vinter, og i dagens tal er for­vent­nin­ger­ne til fremtiden også meget høje og overrasker særdeles positivt.

Tyskland har et naturligt højt fokus set med danske briller. Vi er ikke alene geografisk tætte, men Tyskland er samtidig vores største eksportmarked. Så når det gør ondt i Tyskland, smitter det også af på Danmark. Eksporten til vores naboer mod syd beskæftiger i omegnen af 115.000 danske jobs, og samtidig vil opbremsning i væksten i Tyskland holde den samlede europæisk økonomi i snor. Derfor er den mindre tyske erhvervstillid bestemt ikke rar, men vi varmer os ved de optimistiske udsigter for fremtiden.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen Tysklands økonomiske situation blandt op til 300 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder.

Relaterede artikler