Tysk økonomi vokser med 2,7% i 2021

Det er helt oplagt positivt for danske økonomi, at der igen er fremgang i tysk økonomi.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Dansk økonomi på grænsen til højeste vækst i 27 år

Nye tal fra det tyske Federal Statistical Office viser, at tysk BNP steg med 2,7% i 2021. Samtidig blev væksten i BNP i 2020 opjusteret fra et fald på -4,9% til et mindre fald på -4,6%.

Med dagens tal afslutter tysk økonomi 2021 med en samlet årsvækst på 2,7%. Og de positive takter varmer ovenpå et 2020, hvor coronakrisen satte tunge spor i tysk økonomi med et fald i BNP på 4,6%. I 2021 har det især være det offentlig forbrug i Tyskland, der har understøttet væksten med en stigning på 3,4%, men også de faste brut­to­in­ve­ste­rin­ger viste fremgang med en årsstigning på 1,3%. Nettoeksporten leverede et beskedent vækstbidrag på 0,9%, mens de tyske husholdninger samlet set over hele 2021 stod for et omtrent uændret privatforbrug, der kun voksede med 0,05% i forhold til 2020.

Det er helt oplagt positivt for danske økonomi, at der igen er fremgang i tysk økonomi. Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner, og væksten i vores naboland syd for grænsen vil smitte positivt af på den danske økonomi. Det understøtter vores forventning om, at eksporten vil blive en betydelig bidragsyder til den danske økonomi i år, i takt med at genopretning fortsætter i Tyskland, og i øvrigt også i resten af EU.

I dagens tal kommer der ikke en opgørelse over udviklingen gennem kvartalerne, men i de seneste kvartalstal for 3. kvartal viste opgørelsen, at det var pri­vat­for­bru­get, der igen var på vej op i fart efter en svag start på 2021. Med de høje niveauer af coronasmitte og de nye cor­o­na­re­strik­tio­ner, der ramte Tyskland allerede i november, og som er forsat ind i det nye år, så kan man nok forvente, at det igen har taget noget af damen af pri­vat­for­bru­get i slutningen af 2021. Det kan medvirke til at vi i årstallet for 2021 ser den her flade udvikling i privat forbruget.

I dag kom der desuden tal for det tyske bud­ge­tun­der­skud, der i 2021 udgør -4,3% af BNP og for andet år i træk overstiger grænsen for EU-landenes tilladte bud­ge­tun­der­skud. Ifølge EU’s Stabilitets- og vækstpagt skal EU-landenes bud­ge­tun­der­skud holder sig under 3% af BNP. Det har dog igen konsekvenser i øjeblikket, da de økonomiske spilleregler i EU har været suspenderet pga. coronakrisen de seneste to år, og først skal træde i kraft igen i 2023.

Relaterede artikler