Tysk økonomi falder i 4. kvartal, men stiger samlet set i 2021 med 2,8%

Det er rigtig godt for dansk økonomi, at der samlet set i 2021 var positiv vækst.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Ny politisk aftale skal sparke gang i privatforbruget

Nye tal fra det tyske Federal Statistical Office viser, at det tyske brut­to­na­tio­nal­pro­dukt faldt med 0,7% i 4. kvartal 2021 set i forhold til 3. kvartal. Dermed ligger tysk BNP i 4. kvartal fortsat under niveauet fra før coronakrisen begyndte. Til sammenligning var dansk BNP allerede i 2. kvartal 2021 højere, end inden coronakrisen ramte.

Med dagens tal afslutter tysk økonomi 2021 med en samlet årsvækst på 2,8%. Og de positive takter varmer ovenpå et 2020, hvor coronakrisen satte tunge spor i tysk økonomi med et fald i BNP på -4,6%.

Det er rigtig godt for dansk økonomi, at der samlet set i 2021 var positiv vækst i tysk økonomi. I Danmark er omkring 115.000 danske jobs relateret til eksporten mod Tyskland, som er vores største eksportland, og væksten i vores naboland syd for grænsen vil smitte positivt af på den danske økonomi. Det understøtter vores forventning om, at eksporten vil blive en betydelig bidragsyder til den danske økonomi i år, i takt med at genopretning fortsætter i Tyskland, og i øvrigt også i resten af EU.

I dagens tal kommer der ikke en opgørelse over udviklingen i un­der­kom­po­nen­ter gennem kvartalerne, men i de endelige tal for 3. kvartal viste opgørelsen, at det var pri­vat­for­bru­get, der igen var på vej op i fart efter en svag start på 2021 og bidrog pænt til den samlede vækst. Med de høje niveauer af coronasmitte og de nye cor­o­na­re­strik­tio­ner, der ramte Tyskland allerede i november, og som er forsat ind i det nye år, så kan man nok forvente, at det igen har taget noget af dampen af pri­vat­for­bru­get i slutningen af 2021, og bidraget til faldet på 0,7% i den samlede økonomiske aktivitet i tysk økonomi.

Fremadrettet forventer vi, at de tyske forbrugere vil genoptage forbruget, når vinterens coronasmitte og -restriktioner letter. Således ser vi, at pri­vat­for­bru­get vil blive en drivkraft i tysk økonomi i 2022.

Vi har grund til optimisme. De seneste er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­rer for tysk økonomi i januar peger alle på en vending mod lysere tider. Det er for­vent­nin­ger­ne til fremtiden som er blevet langt mere optimistiske og nu opvejer den nuværende lunkne situation. Senest viste IFO-indekset, at tilliden i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne nu også begynder at stige så småt igen.

Relaterede artikler