Tysk erhvervstillid var uændret på et lavt niveau

Det er dårlige udsigter for væksten i den energitunge tyske økonomi.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Biden kommer til at slås med senatet

Nye tal for tysk erhvervstillid målt ved Ifo-indekset viser, at det samlede indeks var stort set uændret med en fald på decimalen til 88,5 i august fra 88,6 i juli. Det er et langt mindre fald end markederne havde venter, da kon­sensus­for­vent­nin­gen ifølge Bloomberg lød på et fald til 86,8. Dermed ligger Ifo-indekset fortsat i den meget lave ende, og på det laveste niveau siden juni 2020, hvor den første bølge i COVID-pandemien stadig skvulpede ind over landet.

For­vent­nin­ger­ne til fremtiden var helt uændret på 80,3 i august. Her var der i følge Bloomberg ventet et fald til 79,0. Mens vurderingen af den nuværende situation faldt en lille smule til 97,5 i august fra 97,7 i juli. Her var forventningen ifølge Bloomberg et fald til 96,0. Også tilliden i både ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne og frem­stil­lings­in­du­stri­en var stort set uændret i august.

Er­hverv­stil­li­den er uændret pessimistisk blandt de tyske virksomheder. Det er dårlige udsigter for væksten i den energitunge tyske økonomi, der er presset af en giftig kombination af høj inflation, stigende renter og den markant reducerede gasleverance fra Rusland. Hertil er usikkerheden forøget efter Ruslands invasion af Ukraine og med frygt for en kold vinter. Så udfordringerne hober sig op i tysk økonomi, og vi så konsekvenser begynde så småt i 2. kvartal, hvor landet oplevede stagnerende vækst.

Tysk økonomi har efter en vækst i BNP på 0,8% i årets første kvartal oplevet stagnerende vækst på 0,0% i 2. kvartal. Og ser vi på niveauet for BNP, så har coronakrisen efterladt tysk økonomi et dårligere sted end før krisen. Tysk BNP ligger i seneste opgørelse fra 2. kvartal i år fortsat 0,2% under niveauet fra før coronakrisen startede. Til sammenligning var dansk BNP allerede i 2. kvartal 2021 højere, end inden coronakrisen ramte.

Der en reel risiko for, at den energitunge tyske økonomi står overfor et tilbageslag, og det vil smitte af på den danske eksport. Tyskland er vores næststørste eksportland efter USA. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en begyndende tilbagegang, så kommer det også til at koste dyrt for de danske eks­port­mu­lig­he­der.

IFO-indekset er udarbejdet af det tyske ifo Institut og er baseret på ca. 9.000 månedlige svar fra virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder. De beskriver deres situation som enten "god", "til­freds­stil­len­de" eller "dårlig" og deres for­ret­nings­for­vent­nin­ger til de næste seks måneder som "mere gunstig", "uændret" eller "mindre gunstig".

Relaterede artikler