Tysk erhvervstillid undgår nyt fald

Selvom der er sat en prop i faldet i erhvervstilliden, så er pessimismen stadig enorm hos de tyske virksomheder.

Industrien har højere forventninger til næste års investeringer

Nye tal for tysk erhvervstillid målt ved IFO-indekset viser, at indekset er uændret i oktober i forhold til september, hvor værdien var og er på 84,3. Dermed standser den faldende tendens op, hvor er­hverv­stil­li­den er braget ned gennem de seneste fire måneder. Der var i dagens of­fent­lig­gø­rel­se ventet et fald til 83,5 ifølge Bloomberg.

Faldet i er­hverv­stil­li­den er godt nok bremset op, men er­hverv­stil­li­den i Tyskland er alligevel aktuelt på det laveste niveau siden maj 2020, hvor COVID-pandemien rasede for første gang. Samtidig kan er­hverv­stil­li­den i øjeblikket måle sig med finanskrisens bundniveauer.

Selvom der er sat en prop i faldet i er­hverv­stil­li­den, så er pessimismen stadig enorm hos de tyske virksomheder. For­vent­nin­ger­ne til det næste halve år er lige nu værre end under de værste måneder i finanskrisen. Udsigterne for vækst i den tysk økonomi er dystre, hvor udfordringerne hober sig op. Kraftig inflation, stigende renter og øgede ener­giom­kost­nin­ger har presset på over en længere periode. Resultatet er stor økonomisk usikkerhed og en overskyggende risiko for recession i den tyske økonomi.

Det er især for­vent­nin­ger­ne til fremtiden som trækker markant ned i den overordnede erhvervstillid. I oktober stiger forventninger til det kommende halve år godt nok en smule til 75,6 fra 75,2 i september, men niveauet er hamrende lavt. Vurderingen af den nuværende situation falder til 94,1 i oktober fra 94,5.

De hårde konsekvenser for tysk økonomi får vi et glimt af senere på ugen, hvor der præsenteres BNP-tal for tredje kvartal. Her ventes et kvartalsvist fald på -0,2%. Den tyske økonomi vil dermed læne sig op ad teknisk recession, hvis vinteren bliver så svær, som er­hverv­stil­li­den klart tyder på. Tyskland er et stort eksportmarked for Danmark og beskæftiger mere end 100.000 danske jobs. Dagens tal vækker derfor mærkbar bekymring med danske briller. Et tilbageslag for den tyske økonomi vil koste for danske eksport, hvilket unægteligt vil have konsekvenser for den danske økonomi.

Ifo-indekset er udarbejdet af det tyske Ifo Institut og er baseret på omkring 9.000 virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder.

Relaterede artikler