Tysk erhvervstillid stiger overraskende meget i februar

Set ud fra et dansk synspunkt giver den klart forbedrede tyske erhvervstillid grund til dansk optimisme her sidst på vinteren.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Nyt fald i europæisk erhvervstillid

Nye tal for tysk erhvervstillid målt ved IFO-indekset viser, at det samlede indeks steg til 98,9 i februar fra 96,0 i januar. Det er en betydelig større stigning end kon­sensus­for­vent­nin­gen på 96,5 ifølge Bloomberg. Det er både ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne og frem­stil­lings­in­du­stri­en, der trækker op i den samlede erhvervstillid. Tilliden i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne stigning for anden måned i træk til det højeste niveau siden oktober 2021, mens tilliden i frem­stil­lings­in­du­stri­en stiger for tredje måned i træk til det højeste niveau siden august 2021.

Udviklingen i det samlede indeks dækker over, at den nuværende situation bliver forbedret for første gang i seks måneder, mens for­vent­nin­ger­ne til fremtiden fortsætter den flotte fremgang fra sidste måned og stiger til det højest niveau siden juli 2021. Således steg vurderingen af den nuværende for­ret­nings­si­tu­a­tion til 98,6 i februar fra 96,2 i januar, mens for­vent­nin­ger­ne til de næste seks måneder steg til 99,2 fra 95,8. Begge komponenter overrasker meget positivt, da kon­sensus­for­vent­nin­gen ifølge Bloomberg var en stigning til 96,5 for den nuværende vurdering og 96,2 for for­vent­nings­kom­po­nen­ten.

Den tyske erhvervstillid overrasker særdeles positivt i dagens tal med en langt større stigning end forventet. Det er for første gang ikke kun for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, der ser mere lyse ud, men også vurderingen af den nuværende situation. Den spirende optimisme ses både i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne og i frem­stil­lings­in­du­stri­en, og det sker i takt med at kurven med Omikron-smitte er begyndt at knække, og der er udsigt til, at en række restriktioner bliver fjernet. For frem­stil­lings­in­du­stri­en er tilliden desuden på vej tilbage oven på de første meldinger om, at de aktuelt høje pro­duk­tions­be­græns­nin­ger fra globale flaskehalse er begynder at lette.

Set ud fra et dansk synspunkt giver den klart forbedrede tyske erhvervstillid grund til dansk optimisme her sidst på vinteren. I Danmark er omkring 115.000 danske jobs relateret til eksporten mod Tyskland, som er vores største eksportland. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en solid spirende tid her sidst i vin­ter­må­ne­der­ne, så kommer der også en eksportfordel til Danmark.

IFO-indekset er udarbejdet af det tyske ifo Institut og er baseret på ca. 9.000 månedlige svar fra virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder. De beskriver deres situation som enten "god", "til­freds­stil­len­de" eller "dårlig" og deres for­ret­nings­for­vent­nin­ger til de næste seks måneder som "mere gunstig", "uændret" eller "mindre gunstig".

Relaterede artikler