Tysk erhvervstillid stiger overraskende i april

Set ud fra et dansk synspunkt giver den forbedrede tyske erhvervstillid grund til forsigtig dansk optimisme.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Nye tal for tysk erhvervstillid målt ved IFO-indekset viser, at det samlede indeks steg til 91,8 i april fra 90,8 i marts. Stigningen overrasker positivt, da kon­sensus­for­vent­nin­gen lød på et fald til 89,0 ifølge Bloomberg. Det er både ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne og frem­stil­lings­in­du­stri­en, der trækker op i den samlede erhvervstillid. Dog er niveauerne for er­hverv­stil­li­den fortsat i den lave ende. Ser vi bort fra sidste måned, er er­hverv­stil­li­den i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne på det laveste siden december 2021, mens den i frem­stil­lings­in­du­stri­en er på det laveste siden september 2020.

Udviklingen dækker over en stigning i både vurderingen af den nuværende situation til 97,2 i april fra 97,1 i marts og til for­vent­nin­ger­ne til fremtiden til 86,7 fra 84,9.

Den tyske erhvervstillid overrasker positivt i dagens tal med en bredt funderet stigning. Der er således både større optimisme at spore i virk­som­he­der­nes vurderingen af den nuværende situation og i for­vent­nin­ger­ne til fremtiden. Vi skal dog stadig huske på, at er­hverv­stil­li­den tog en stort dyk i sidste måned efter på Ruslands invasion i Ukraine. Krigen har skabt øget usikkerhed på grund af udfordringer med globale for­sy­nings­kæ­der og stigende energi-, fragt- og råvarepriser, og det eksisterer stadig. Dagens tal understreger dog, at det ikke er blevet værre for virksomhederne gennem den seneste måned, og det har formentlig givet grobund for spirende optimisme. Desuden viser dagens tal, at det igen ser lysere ud for de tyske ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne efter vinterens coronasmitte og -restriktioner har sluppet sit tag i landet.

Set ud fra et dansk synspunkt giver den forbedrede tyske erhvervstillid grund til forsigtig dansk optimisme. I Danmark er omkring 115.000 danske jobs relateret til eksporten mod Tyskland, som er vores største eksportland. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den et spirende opsving, så kommer der også en eksportfordel til Danmark.

Dog svæver den fremtidige udvikling i de europæiske økonomier fortsat i det uvisse, da krigen i Ukraine fortsat er uafklaret og fremtiden derfor sløret. Ligesom det er usikkert hvor kraftige konsekvenser af de fortsat stigende for­bru­ger­pri­ser og pro­duk­tions­om­kost­nin­ger vil have for forbrugere og virksomheder, og dermed hvor hårdt det vil bide på økonomierne i den kommende tid. På nuværende tidspunkt ser vi de økonomiske omstændigheder som fortsat fornuftige til trods for den aktuelle modvind. Det kan dog hurtigt gå fra slemt til værre.

IFO-indekset er udarbejdet af det tyske ifo Institut og er baseret på ca. 9.000 månedlige svar fra virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder. De beskriver deres situation som enten "god", "til­freds­stil­len­de" eller "dårlig" og deres for­ret­nings­for­vent­nin­ger til de næste seks måneder som "mere gunstig", "uændret" eller "mindre gunstig".

Relaterede artikler