Tysk erhvervstillid overrasker med en stigning

IFO-indekset stiger til 95,7.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Industrien har højere forventninger til næste års investeringer

Nye tal for tysk erhvervstillid målt ved IFO-indekset viser, at det samlede indeks steg til 95,7 i januar fra 94,8 i december. Det overrasker positivt i forhold til kon­sensus­for­vent­nin­gen, der i følge Bloomberg er et lille fald til 94,5. Det er første gang i syv måneder at indekset stiger, men bort set fra sidste måned, er niveauet stadig det laveste siden februar 2021.

Det er både ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne og frem­stil­lings­in­du­stri­en, der trækker op i den samlede erhvervstillid. Tilliden i service virksomhederne stigning efter tre måneder med fald, men bort set fra sidste måned er niveau stadig på det laveste siden april 2021. Tilliden i frem­stil­lings­in­du­stri­en stiger for anden måned i træk til det højeste niveau siden september 2021.

Udviklingen i det samlede indeks dækker over, at den nuværende situation bider fra sig, mens for­vent­nin­ger­ne til fremtiden omvendt er meget høje. Således faldt vurderingen af den nuværende for­ret­nings­si­tu­a­tion til 96,1 i januar fra 96,9 i december, mens for­vent­nin­ger­ne til de næste seks måneder steg til 95,2 fra 92,7. For­vent­nings­kom­po­nen­ten overrasker meget positivt, da kon­sensus­for­vent­nin­gen ifølge Bloomberg var en stigning til 93,0.

Den tyske erhvervstillid overrasker positivt i dagens tal med en lille stigning i stedet for det ventede fald. Det er for­vent­nin­ger­ne til den fremtidige for­ret­nings­si­tu­a­tion, der er meget høje og overrasker særdeles positivt, mens det aktuelle niveau fortsat er underdrejet og bedst kan beskrives som lunkent. Den store overraskelse i dagens tal skal findes i, at også ser­vi­ce­virk­som­he­der­nes ser optimistisk fremad. Selvom de i øjeblikket lider mest i takt med at Omikron-varianten har spredt sig og nu er årsag til de høje smitte- og re­strik­tions­ni­veau­er, som vi ser i Tyskland i øjeblikket. Frem­stil­lings­in­du­stri­en begynder også at lyse mere op i tysk økonomi. Her er tilliden på vej tilbage oven på de første meldinger om, at de aktuelt høje pro­duk­tions­be­græns­nin­ger fra globale flaskehalse er begynder at lette.

Set med danske briller giver den lille stigning i erhvervstillid i tysk økonomi grund til optimisme her i vin­ter­må­ne­der­ne, hvor vi varmer os ved de optimistiske udsigter for fremtiden. I Danmark er omkring 115.000 danske jobs relateret til eksporten mod Tyskland, som er vores største eksportland. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en midlertidig tilbagegang her i vin­ter­må­ne­der­ne, så kommer der også en eksportregning at betale i Danmark.

IFO-indekset er udarbejdet af det tyske ifo Institut og er baseret på ca. 9.000 månedlige svar fra virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder. De beskriver deres situation som enten "god", "til­freds­stil­len­de" eller "dårlig" og deres for­ret­nings­for­vent­nin­ger til de næste seks måneder som "mere gunstig", "uændret" eller "mindre gunstig".

Relaterede artikler