Tysk erhvervstillid faldt i juni

Set med danske briller er det en dårlig nyhed.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Friske tal for tysk erhvervstillid målt ved IFO-indekset viser, at det samlede indeks faldt til 92,3 i juni fra 93,0 i maj. Dermed skuffer udviklingen en anelse, da kon­sensus­for­vent­nin­gen ifølge Bloomberg var et mindre fald til 92,8. Ifo-indekset ligger derfor fortsat i den lave ende, men højere end i april og marts i år, hvor indekset var nede og vende på 90,8.

Faldet er særligt drevet af for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, der aftog til 85,8% i juni fra 86,9 i maj, mens vurderingen af den nuværende situation faldt til 99,3% i juni fra 99,6 i maj.

Det er frem­stil­lings­in­du­stri­en, der trækker ned i den samlede erhvervstillid i juni, mens ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne oplever en fremgang. I begge sektorer har virksomhederne mindre optimistisk for­vent­nin­ger­ne til det kommende halve.

Tysk erhvervstillid falder igen i juni, og det forværret humør dækker især over, at virksomhederne har langt mindre optimistisk forventninger til fremtiden. Dagens tal understreger, at den aktuelle situation med høj inflation, krigen i Ukraine og fortsatte flaskehalse i de internationale for­sy­nings­kæ­der skaber problemer for den økonomisk genopretning i Tyskland.

Set med danske briller, og i forhold til dansk eksport, er dagens tal en dårlig nyhed, da Tyskland er vores næststørste eksportland efter USA. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en begyndende tilbagegang, så kommer det også til at koste for de danske eks­port­mu­lig­he­der.

Med krig i Ukraine og for­bru­ger­pris­stig­nin­ger på det højeste siden 1980’erne er der en reel risiko for, at den energitunge tyske økonomi står overfor et tilbageslag, og det vil smitte af på den danske eksport. Inflationen har senest ramt 8,7% i Tyskland, og det går hårdt ud over de tyske forbrugere. De mister købekraft, og den ringere efterspørgsel påvirker virksomhederne negativt. Vi forventer en svær tid forude for europæisk økonomi. Særligt mod efteråret og vinteren, hvor behovet for energi bliver et større, vil situationen blive stadig mere skrøbelig. Her vil de ener­gi­re­la­te­re­de sanktioner mod Rusland og Ruslands reducerede gasleverancer til Tyskland få større konsekvenser.

IFO-indekset er udarbejdet af det tyske ifo Institut og er baseret på ca. 9.000 månedlige svar fra virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder. De beskriver deres situation som enten "god", "til­freds­stil­len­de" eller "dårlig" og deres for­ret­nings­for­vent­nin­ger til de næste seks måneder som "mere gunstig", "uændret" eller "mindre gunstig".

Relaterede artikler