Tysk erhvervstillid falder til det laveste i 2 år

Av, dagens tal er bestemt ikke rar læsning.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Industrien undveg markant tilbageslag i april

Friske tal for tysk erhvervstillid målt ved IFO-indekset viser, at det samlede indeks faldt til 88,6 fra 92,2 i juni. Det er en meget skuffende udvikling, da kon­sensus­for­vent­nin­gen ifølge Bloomberg lød på et fald til 90,1. Ifo-indekset ligger derfor i den lave ende, og på det laveste niveau siden juni 2020.

Faldet er særligt drevet af for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, der aftog til 80,3 i juli fra 85,5 i juni. Her var der i følge Bloomberg ventet et fald til 83,0. Mens vurderingen af den nuværende situation faldt til 97,7 i juli fra 99,4 i juni. Her var forventningen ifølge Bloomberg et fald til 97,5.

Det er desuden både ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne og frem­stil­lings­in­du­stri­en, der trækker ned i den samlede erhvervstillid i juni. Hvor det i begge tilfælde er vurderingen af den nuværende situation og i høj grad for­vent­nin­ger­ne til det kommende halve år, der trækker ned.

Av, dagens tal er bestemt ikke rar læsning. Tysk erhvervstillid falder til det laveste niveau i lidt mere end 2 år. Det forværret humør dækker især over, at virksomhederne har langt mindre optimistiske forventninger til fremtiden. Dagens tal understreger, at den aktuelle situation med høj inflation, udsigt til flere ren­testig­nin­ger fra ECB, krigen i Ukraine og fortsatte flaskehalse i de internationale for­sy­nings­kæ­der skaber problemer for den økonomisk genopretning i Tyskland efter coronakrisen.

Coronakrisen ramte tysk økonomi hårdt. Tysk BNP ligger i seneste opgørelse fra 1. kvartal i år fortsat under niveauet fra før coronakrisen startede med knap 1%. Til sammenligning var dansk BNP allerede i 2. kvartal 2021 højere, end inden coronakrisen ramte.

Set med danske briller, og i forhold til dansk eksport, er dagens tal en meget dårlig nyhed, da Tyskland er vores næststørste eksportland efter USA. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en begyndende tilbagegang, så kommer det også til at koste dyrt for de danske eks­port­mu­lig­he­der.

Med Ruslands invasion af Ukraine og for­bru­ger­pris­stig­nin­ger på det højeste siden 1980’erne er der en reel risiko for, at den energitunge tyske økonomi står overfor et tilbageslag, og det vil smitte af på den danske eksport. Inflationen har senest ramt 8,2% i Tyskland, og det går hårdt ud over de tyske forbrugere. De mister købekraft, og den ringere efterspørgsel påvirker virksomhederne negativt. Vi forventer en svær tid forude for europæisk økonomi. Særligt mod efteråret og vinteren, hvor behovet for energi bliver et større, vil situationen blive stadig mere skrøbelig. Her vil de ener­gi­re­la­te­re­de sanktioner mod Rusland og Ruslands reducerede gasleverancer til Tyskland få større konsekvenser.

IFO-indekset er udarbejdet af det tyske ifo Institut og er baseret på ca. 9.000 månedlige svar fra virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder. De beskriver deres situation som enten "god", "til­freds­stil­len­de" eller "dårlig" og deres for­ret­nings­for­vent­nin­ger til de næste seks måneder som "mere gunstig", "uændret" eller "mindre gunstig".

Relaterede artikler