Tysk erhvervstillid dykker

Stor pessimisme breder sig blandt de tyske virksomheder.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal for tysk erhvervstillid målt ved Ifo-indekset viser, at det samlede indeks faldt til 84,3 i september fra 88,6 i august. Det er et langt større fald end markederne havde ventet, da kon­sensus­for­vent­nin­gen ifølge Bloomberg lød på et fald til 87,0. Dermed ligger Ifo-indekset fortsat i den meget lave ende, og på det laveste niveau siden maj 2020, hvor den første bølge i COVID-pandemien skyllede ind over landet.

For­vent­nin­ger­ne til fremtiden faldt til 75,2 i september fra 80,3. Her var der i følge Bloomberg ventet et fald til 79,0. Vurderingen af den nuværende situation faldt til 94,5 fra 97,5 i august. Her var forventningen ifølge Bloomberg et fald til 96,0. Det er desuden både ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne og frem­stil­lings­in­du­stri­en, der trækker langt ned i den samlede erhvervstillid i september.

Stor pessimisme breder sig blandt de tyske virksomheder. Det er dystre udsigter for væksten i den energitunge tyske økonomi. Høj inflation, øgede ener­giom­kost­nin­ger og økonomisk usikkerhed bider på efterspørgslen i økonomien syd for grænsen. Alene den markant reducerede gasleverance fra Rusland spreder stor usikkerhed med frygt for en kold vinter. Dermed hober udfordringerne sig op i tysk økonomi, og vi så konsekvenser begynde så småt i 2. kvartal, hvor landet oplevede stagnerende vækst.

Tysk økonomi har efter en vækst i BNP på 0,8% i årets første kvartal oplevet stagnerende vækst på 0,0% i 2. kvartal. Og ser vi på niveauet for BNP, så har coronakrisen efterladt tysk økonomi et dårligere sted end før krisen. Tysk BNP ligger i seneste opgørelse fra 2. kvartal i år fortsat 0,2% under niveauet fra før coronakrisen startede. Til sammenligning var dansk BNP allerede i 2. kvartal 2021 højere, end inden coronakrisen ramte.

Set med danske briller giver dagens tal dybe panderynker. Der en reel risiko for, at den energitunge tyske økonomi står overfor et tilbageslag, og det vil smitte af på den danske eksport. Tyskland er vores næststørste eksportland efter USA. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en begyndende tilbagegang, så kommer det også til at koste dyrt for de danske eks­port­mu­lig­he­der.

IFO-indekset er udarbejdet af det tyske ifo Institut og er baseret på ca. 9.000 månedlige svar fra virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder. De beskriver deres situation som enten "god", "til­freds­stil­len­de" eller "dårlig" og deres for­ret­nings­for­vent­nin­ger til de næste seks måneder som "mere gunstig", "uændret" eller "mindre gunstig".

Relaterede artikler