Tilliden til den nuværende tyske økonomi forværres kraftigt

Det er dystre udsigter for væksten i den energitunge tyske økonomi.

Største fald i eksporten siden finanskrisen - men medicin dulmer slaget

Nye tal for tilliden til den tyske økonomi viser, at vurderingen af den nuværende situation ser langt mere pessimistiske ud i oktober. Det viser dagens ZEW-indeks, som består af de tyske finansielle aktørers vurdering af den nuværende økonomiske situation, som faldt til -72,2 i oktober fra -60,5 i september. Faldet kommer i forlængelse af de seneste tre måneders fald, og blev betydelig større end kon­sensus­for­vent­nin­gen, der lød på -68,5 ifølge Bloomberg.

Den del af ZEW-indekset, som afspejler vurderingen af den økonomiske udvikling i Tyskland i de kommende seks måneder, steg en anelse til -59,2 i oktober fra -61,9 i september. Ser vi bort fra forrige måned, så er niveauet det laveste i 14 år. Der var ifølge Bloomberg ventet et fald til -66,5.

Tilliden til den nuværende tyske økonomi forværres kraftigt i oktober. Det er dystre udsigter for væksten i den energitunge tyske økonomi. Høj inflation, øgede ener­giom­kost­nin­ger og økonomisk usikkerhed bider på efterspørgslen i økonomien syd for grænsen. Alene den markant reducerede gasleverance fra Rusland spreder stor usikkerhed med frygt for en kold vinter. Dermed hober udfordringerne sig op i tysk økonomi, og vi så konsekvenser begynde så småt i 2. kvartal, hvor landet oplevede tæt på stagnerende vækst.

Tysk økonomi har efter en vækst i BNP på 0,8% i årets første kvartal oplevet tæt på stagnerende vækst på 0,1% i 2. kvartal. Det gør ondt i Tysk økonomi, hvor BNP endnu ikke er oversteget niveauet fra før coronakrisen ramte landet. Tysk BNP ligger i seneste opgørelse fra 2. kvartal i år marginal under niveauet fra 4. kvartal 2019, dvs. tiden før coronakrisen startede. Til sammenligning var dansk BNP allerede i 2. kvartal 2021 højere, end inden coronakrisen ramte. Dagens tal peger på, at vi kan forvente at se sværere tider for tysk økonomi i efteråret og vinteren, hvor der kan vente en gaskrise.

Der en reel risiko for, at den energitunge tyske økonomi står overfor et tilbageslag, og det vil smitte af på den danske eksport. Tyskland er vores næststørste eksportland efter USA. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en begyndende tilbagegang, så kommer det også til at koste dyrt for de danske eks­port­mu­lig­he­der.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Det er et af de første, men også mest volatile nøgletal for den tyske økonomi.

Relaterede artikler