Sløje forventninger til tysk økonomi forbedres en smule

Men tilliden er fortsat utrolig sløj.

ECB fastholder renten – holder døren pivåben for fortsat lave renter for danske boligejere

Nye tal viser, at tilliden til den tyske økonomi forbedres en smule i december. Det viser dagens tal fra ZEW-indekset, som måler tyske finansielle aktørers vurdering af både den nuværende økonomiske situation og den økonomiske udvikling i de kommende 6 måneder.

Vurderingen af de kommende 6 måneder stiger til -23,3 i december fra -36,7 i november. Det er bedre end forventningen på -26,4. Vurderingen af den nuværende situation stiger til -61,4 i december fra -64,5 i november. Det er omvendt værre end forventningen på -57. De negative værdier betyder slet og ret, at pessimismen overstråler optimismen. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien.

Tilliden til den tyske økonomi forbedres en smule her i december. Men tilliden er fortsat utrolig sløj, så der ikke ligefrem tale om en lys tid, men alene at pessimismen bløder op. Det sker på baggrund af et fald i de seneste inflationstal, og dertil næres et håb om, at ren­testig­nin­ger­ne snart stilner af. Tallene nærer dog ikke så meget tvivl om, at det er en mere hård tid, som tysk økonomi befinder sig i.

Den tyske økonomi er vokset gennem årets tre første kvartaler. Det er imponerende i en tid, hvor både forbruger- og erhvervstillid har været banket i bund, priserne er steget kraftigt, og re­ces­sions­fryg­ten har været tiltagende. Situationen for tysk økonom er en anden i dag, omend dagens forbedring i ZEW-indekset sænker frygten for, at den tyske økonomi står overfor et større tilbageslag. Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner og eksporten til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs. Retningen i den tyske økonomi har stor indflydelse på dansk eksport, og derigennem den danske økonomi.

ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Indekset måles ved forskellen mellem andelen af aktører der har henholdsvis et optimistisk og et pessimistisk syn på økonomien. De negative værdier afspejler derfor, at de fleste fortsat er pessimistiske omkring økonomien.

Relaterede artikler