Sløj erhvervstillid i Tyskland bløder en anelse op

Men positive er virksomhederne langt fra.

Dansk eksport slår rekord

Nye tal for tysk erhvervstillid målt ved Ifo-indekset viser, at det samlede indeks stiger til 86,3 i november fra 84,3 i oktober. Det er første gang siden maj, den tyske erhvervstillid stiger. Indekset overrasker tilmed en smule på op-siden, hvor der i dagens of­fent­lig­gø­rel­se var ventet en stigning til 85,0 ifølge Bloomberg.

Pessimismen bløder en anelse op hos de tyske virksomheder, men positive er virksomhederne langt fra. Den økonomiske tillid er stadig meget ringe historisk set og af god grund. Udfordringer presser på i form af høj inflation, stigende renter og stor usikkerhed omkring for­ret­nings­ud­sig­ter­ne.

Det er især for­vent­nin­ger­ne til fremtiden, der trækker op i det samlede indeks. Fra et ekstremt lavt niveau på 75,6 i oktober stiger forventningen til de kommende 6 måneder til 80 i november. I en historisk kontekst er en værdi på 80 dog stadig vanvittig lavt og indikerer modvind og økonomisk utryghed. Vurderingen af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion falder til 93,1 fra 94,1 i oktober.

Den tyske økonomi har formået at vokse gennem årets tre første kvartaler. Senest så vi en vækst i BNP på 0,3% i 3. kvartal. Det er imponerende i en tid hvor re­ces­sions­fryg­ten har været tiltagende. Forbruger- og erhvervstillid er banket i bund, mens priserne stiger kraftigt. Der er dog trængte udsigter at spore, når vi ser på til­lids­in­di­ka­to­rer­ne. Både dagens Ifo-indeks samt PMI-tallene fra i går peger på en svær tid forude. Tyskland er Danmarks største sam­han­dels­part­ner. Dansk eksport til Tyskland beskæftiger mere end 100.000 danske jobs. Retningen i den tyske økonomi har indflydelse på dansk eksport, og derigennem den danske økonomi.

Ifo-indekset er udarbejdet af det tyske Ifo Institut og er baseret på omkring 9.000 virksomheder inden for frem­stil­lings­in­du­stri­en, ser­vi­ce­sek­to­ren, handel og byggeri. Virksomhederne giver deres vurderinger af den aktuelle for­ret­nings­si­tu­a­tion og deres forventninger til de næste seks måneder.

Relaterede artikler