Økonomierne i eurozonen voksede over 5% i 2021

Set med danske briller er det helt oplagt godt for dansk økonomi, at økonomierne i eurozonen igen øger aktiviteten.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Dagens BNP-tal fra eurostat viser, at den økonomiske aktivitet i euroområdet stiger med 0,3% i 4. kvartal 2021 i forhold til kvartalet før. Desuden blev væksten i 3. kvartal opjusteret en my fra 2,2% til 2,3%.

Med dagens tal afslutter økonomierne i eurozonen 2021 med en samlet årsvækst på 5,2%. Det er yderst positivt efter et 2020, hvor coronakrisen satte tunge spor i eurozonens økonomier med et fald i BNP på -6,5%.

Set med danske briller er det helt oplagt godt for dansk økonomi, at økonomierne i eurozonen igen øger aktiviteten. Det vil smitte af på den danske økonomi, og det understøtter vores forventning om, at eksporten vil blive en betydelig bidragsyder til den danske økonomi til næste år i takt med, at den udenlandske genopretning fortsætter.

Det er tredje kvartal i træk, hvor økonomien vokser i euroområdet. Og det bringer BNP i eurozonen lige op over niveauet fra før coronakrisen, så det nu ligger  0,03% over niveauet i 4. kvartal 2019. Til sammenligning var dansk BNP allerede i 2. kvartal 2021 højere, end inden coronakrisen ramte.

Økonomierne i eurozonen har været i pæn fremgang frem til 3. kvartal 2021, og på trods af vinterens høje coronasmitte og -restriktioner, som har bredt sig på tværs af Europa, er væksten fortsat i 4. kvartal. Dog i et noget køligere tempo. Vi forventer, at den noget køligere, men forsat positive vækst vil forsætte i eurozonen her i begyndelsen af 2022. Det understøttes blandt andet af de seneste tal for den europæiske erhvervstillid målt ved PMI-indekset. PMI faldt godt nok for anden måned i træk i januar, men vi hæfter os ved, at niveauet peger fortsat på vækst.

Relaterede artikler