Ledigheden i USA tilbage på det laveste i mere end 50 år

Tiden taget i betragtning er det dybt imponerende.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Beskæftigelsen i USA steg med 528.000 personer udenfor landbruget i juli. Det er mere end dobbelt så meget end de forventede 250.000. Det er samtidig den stærkeste be­skæf­ti­gel­ses­frem­gang i fem måneder. Med fremgangen i juli er beskæftigelsen nu steget 19 måneder i træk.

Ledigheden falder samtidig i juli til 3,5%. Dermed er ledigheden tilbage til det samme som før coronakrisen, der samtidig er det laveste siden 1969. I begyndelsen af coronakrisen ramte ledigheden 14,7%.

Wow, det her er spektakulært. Ledigheden i USA er tilbage på det laveste i mere end 50 år. Der sker blot to år efter ledigheden bragede op i det højeste siden 1930’erne. Be­skæf­ti­gel­se­s­to­get står bestemt ikke stille. Tiden taget i betragtning er det dybt imponerende. Inflationen bider benhårdt på amerikanernes pengepung, og pen­gepo­li­tik­ken strammes kraftigt med ren­te­for­hø­jel­ser. Men fremgangen på ar­bejds­mar­ke­det er stadig stærk.

Lønningerne var i juli 5,2% højere sammenlignet med for et år siden. Det klart højere end ventet og samtidig en årlig lønvækst til den mærkbart høje side. Lønudviklingen har fået ekstraordinær opmærksomhed i den her tid, hvor inflation er det store om­drej­nings­punkt. Inflationen ligger på det højeste i næsten 40 år. Et tiltagende lønpres risikerer at presse yderligere til inflationen.

Summen af nøgletal i dag med kraftig jobvækst, laveste ledighed i 50 år og mærkbare lønstigninger bekræfter, at der er flere ren­te­for­hø­jel­ser på vej fra den amerikanske centralbank. Tempoet skal kort og godt tages ud af økonomien med ren­te­for­hø­jel­ser, som i sidste ende vil bremse den galoperende inflation. I både juni og juli hævede centralbanken renten med 0,75 procentpoint, hvilket er det største siden midten af 1990’erne. Og de er ikke færdige med at hæve renten endnu, hvor vi i september vil blive præsenteret for den næste ren­te­for­hø­jel­se fra den amerikanske centralbank.

Med danske briller er dagens tal interessante. Dansk eksport til USA er vokset og beskæftiger i dag omkring 100.000 danske arbejdspladser. Fremgangen på det amerikanske jobmarked gavner derfor også dansk økonomi, hvor USA er blandt vores største han­dels­part­ne­re.

De danske boligejere har ligeledes alt mulig grund til at rette opmærksomheden mod USA. De massive ren­te­for­hø­jel­ser fra den amerikanske centralbank påvirker også renterne herhjemme. I dag ligger renten på et fastforrentet lån på 4%. Det er dobbelt så højt som ved årsskiftet, hvor den faste rente var 2%. Den amerikanske økonomi med højeste inflation i 40 år, laveste ledighed i 50 år og en amerikansk centralbank, der kraftigt hæver renterne, spiller en ikke uvæsentlig rolle i de højere danske boligrenter.

Relaterede artikler