Inflationen i eurozonen sætter rekord for anden måned i træk

Vi forventer, at prisstigningerne vil forsætte i de kommende måneder.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Kollaps i dansk økonomi spids mindre end antaget

Nye tal fra Eurostat viser, at for­bru­ger­pri­ser­ne i eurozonen steg med hele 5,8% i februar i forhold til samme måned sidste år. Det er en større stigning end markederne havde forventet, da Bloombergs kon­sensus­for­vent­ning var en stigning til 5,6%. Inflationen i eurozonen sætter dermed rekord for anden måned i træk til det højeste niveau i statistikkens historie, der går tilbage til januar 1990.

Det er ingen tvivl om, at dagens tal med inflation i euroområdet på 5,8% er voldsomme tal. Pris­stig­nin­ger­ne er kommet op på et niveau, som lægger afstand til de hidtil højeste in­f­la­tions­ni­veau­er, der nogensinde er målt i euroområdet. Vi forventer, at pris­stig­nin­ger­ne vil forsætte i de kommende måneder, drevet af stigende energipriser. Det er en konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine, hvor gaspriserne i øjeblikket skyder i vejret og olieprisen aldrig har været højere målt i kroner og øre.

Den nuværende situation med Ruslands invasion af Ukraine kan være med til at kaste boldene op i luften på ny for ECB. På den ene side puster de stigende energipriser yderligere til den løftede inflation, mens krigen vil bide på den europæiske økonomi. Vi forventer derfor at se en Europæisk Centralbank, der i høj grad vil signalere fleksibilitet i den kommende tid.

En betydelig del af stigningen i den samlede inflation skyldes, at priserne på energi fortsætter med at stige. Energipriserne steget med voldsomme 31,7% i februar, hvilket er højere end i de foregående måneder, hvor de årlige stig­nings­tak­ter nåede op på 28,8% i januar. Derfor er det i dagens tal også værd at bemærke, at ker­ne­in­f­la­tio­nen i februar er på 2,7%, og dermed kun lidt højere end den seneste top i november og december på 2,6%.

Den høje kerneinflation skal desuden ses i sammenhæng med, at efterspørgslen fra den private sektor samtidig er relativt stærk. Dermed er det nemmere for virksomhederne at sende eventuelle om­kost­nings­stig­nin­ger videre til forbrugerne. Det ses også i inflationen på industrivarer ekskl. energi som steg til 3,0% i februar fra 2,1% i januar. Mens inflationen på tje­ne­stey­del­ser i februar steg til 2,5% i februar fra 2,3% i januar.

Relaterede artikler