Inflationen i eurozonen overrasker med en stigning til ny rekord

En betydelig del af stigningen i inflationen skyldes, at priserne på energi stadig stiger.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Detailsalget falder for tredje måned i træk

Nye tal fra Eurostat viser, at for­bru­ger­pri­ser­ne i eurozonen steg med 5,1% i januar i forhold til samme måned sidste år. Det er en stor overraskelse, da Bloombergs kon­sensus­for­vent­ning var et fald til 4,4%. Inflationen i eurozonen er dermed på det højeste niveau i statistikkens historie, der går tilbage til januar 1990.

Der er ingen tvivl om, at dagens tal for inflation i euroområdet på 5,1% er ret voldsomme tal. Det gør kun ECB og Christine Lagardes kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ve sværere, når hun på rentemødet i morgen skal forsøge at berolige markederne og signalere, at ren­te­for­hø­jel­ser fra ECB har noget længere udsigter end fra FED. På den ene side er den højere inflation formentlig ikke så midlertidig som først antaget, men på den anden side har vi i den seneste tid set, at risici fra pandemien fortsat er til stede. Dog er vinterens smitte nok mere et bump på vejen, og vi har senest også set, at ledigheden i eurozonen nu er lavere end før coronakrisen. Man må derfor anerkende, at en stramning fra ECB rykker en lille smule nærmere med inflationstal på de her niveauer. Dog har den høje inflation endnu ikke sat sig mærkbart i løndannelsen og inflationen i tje­ne­stey­del­ser.

En betydelig del af stigningen i den samlede inflation skyldes, at priserne på energi fortsætter med at stige. Energipriserne steget med 28,6% i januar og det er højere end i de to foregående måneder, hvor de årlige stig­nings­tak­ter lød på 25,9% i december og 27,5% i januar. Derfor er det i dagens tal også værd at bemærke, at ker­ne­in­f­la­tio­nen i januar er faldet tilbage på 2,3% efter at have ligget på 2,6% i de foregående to måneder. Det bringer ker­ne­in­f­la­tio­nen tættere på det niveau omkring 2%, som vi så i september og oktober. Dermed sender virksomhederne i mindre grad end tidligere eventuelle om­kost­nings­stig­nin­ger videre til forbrugerne. Det hænger godt sammen med de første meldinger i de tyske er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­rer om, at de aktuelt høje omkostninger forbundet med produktionen fra globale flaskehalse så småt er begynder at lette. Det ses også i inflationen på industrivarer ekskl. energi som faldt til 2,3% i januar fra 2,9% i december. Mens inflationen på tje­ne­stey­del­ser i januar var uændret på 2,4%.

Relaterede artikler