Inflationen i euroområdet stiger til 5% i december - tangerer rekorden fra 1991

Det gør ikke ECB´s kommunikationsopgave spor nemmere.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Udlandet og forbrugerne trak dansk økonomi ud i historisk dyk på 6,9 procent

Nye tal fra Eurostat viser, at inflationen i euroområdet stiger til 5,0% i december og tangerer derfor den højeste inflation i statistikkens historie fra juli 1991. Statistikken går tilbage til januar 1990.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at dagens tal for inflation i euroområdet på 5,0% i december er ret voldsomme tal. Inflationen tangerer dermed den højeste inflation, der nogensinde er målt i euroområdet fra juli 1991. Det gør ikke ECB og Christine Lagardes kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ve spor nemmere, når hun igen skal forsøge at berolige markederne. På den ene side er den højere inflation formentlig ikke så midlertidig som først antaget, men på den anden side har vi i den seneste tid set, at risici fra pandemien så absolut fortsat er til stede – og således er skrøbeligheden omkring den økonomiske genopretning fortsat intakt. Mens dele af ECB ret åbenlyst signalerer, at de ikke travlt med at stramme pen­gepo­li­tik­ken, må vi dog erkende, at en stramning fra ECB rykker en lille smule nærmere med inflationstal på de her niveauer, men det skal heller ikke overgøres, da rigtig meget stadig er i spil.

I opgørelsen er det be­mær­kel­ses­vær­digt at ker­ne­in­f­la­tio­nen, som ekskluderer energi og fødevarer, for anden måned i træk fastholder det rekordhøje niveau på 2,6% i december. Statistikken over ker­ne­in­f­la­tio­nen går tilbage til 2001, og den seneste top i ker­ne­in­f­la­tio­nen findes tilbage i juni 2002 på 2,5%. Den stigende kerneinflation skal desuden ses i sammenhæng med, at efterspørgslen fra den private sektor samtidig er relativt stærk. Dermed er det nemmere for virksomhederne at sende eventuelle om­kost­nings­stig­nin­ger videre til forbrugerne.

Relaterede artikler