Inflationen falder i USA

Det er brandgode nyheder fra USA.

Danmark har de højeste forbrugerpriser i EU

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at inflationen falder til 7,1% i USA i november fra 7,7% måneden før. Der var ventet et fald til 7,3% så inflationen overrasker ved at være lavere end ventet. Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, lander på 6,0% i november fra 6,3% i oktober. Her var der ventet et fald til 6,1%. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen.

Det er brandgode nyheder fra USA. Inflationen falder for femte måned i træk, efter den i sommers ramte det højeste siden 1981. Hver måned med dalende inflation er en lettelse, og det samme ser vi på markederne, som ser ud til at ånde lettet op efter dagens inflationstal. Renterne falder i de første minutter af de nye inflationstal. Inflationen har haft et solidt greb om markederne gennem 2022, og det vil fortsætte.

I netop disse dage er den amerikanske centralbank samlet for at beslutte næste skridt ren­te­for­hø­jel­ser­ne. I morgen vil man med meget stor sandsynlighed hæve renten med 0,50 procentpoint, og det igangværende rentemøde vil derfor markere overgangen til en neddrosling i ren­te­for­hø­jel­ser­ne. Til de seneste fire rentemøder er renten hævet med 0,75 procentpoint, som har været de kraftigste enkeltstående ren­te­for­hø­jel­se i næsten 30 år. Det har de gjort få at få den høje inflation under kontrol, men dagens lavere inflationstal slår det sidste søm i det lavere tempo i ren­te­for­hø­jel­ser­ne fra nu af.

Farten i amerikansk økonomi er høj, men også på vej ned. Beskæftigelsen steg med 263.000 personer i november, og ledigheden er samtidig tæt på det laveste i mere end 50 år. Løn­stig­nin­ger­ne ligger til den høje side på mere end 5%, og det kan puste nyt liv i risikoen for en for høj inflation over en længere periode. Dermed står vinduet stadig åbent for den amerikanske centralbank, Fed, til at hæve renten, men i et langsommere tempo, efter inflationen er begyndt at pege nedad. Vi forventer, at Fed vil hæve renten yderligere i den første del af 2023 for derefter at gå på pause. Og såfremt behovet opstår med en amerikansk økonomi der går i stå, mens der er kommet styr på inflationen, så er det ikke usandsynligt, at centralbanken sænker renten igen i den sidste del af 2023.

Danske boligejere har i høj grad mærket til den høje inflation og de stigende renter i USA, hvor især de fastforrentede lån er ramte. Renten på et fastforrentet lån er i dag på 5%, hvor det var 2% ved årsskiftet. Det er en markant stigning i boligrenterne, og den høje amerikanske inflation og stramning af pen­gepo­li­tik­ken i USA spiller en betydelig rolle i det.

Relaterede artikler