Højeste erhvervstillid i eurozonen i 5 måneder

Det er yderst positivt, at servicevirksomhedernes nu begynder at se mere optimistisk fremad.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Ny politisk aftale skal sparke gang i privatforbruget

Friske tal for PMI fra IHS Markit viser en styrkelse af er­hverv­stil­li­den i eurozonen i februar. De foreløbige tal for det samlede PMI-indeks stiger til 55,8 i februar fra 52,3 i januar. Mar­keds­for­vent­nin­gen var ifølge Bloomberg på 52,9, og er­hverv­stil­li­den er derfor markant bedre end konsensus havde forventet. Dermed er PMI indekset steget til det højeste niveau siden september 2021 og ligger dermed et godt stykke over 50 og udtrykker økonomisk fremgang i forhold til måneden før.

Det er især er­hverv­stil­li­den blandt ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne, der steg i februar til 55,8 fra 51,1 i januar og overrasker til den positive side i forhold til kon­sensus­for­vent­nin­gen, der ifølge Bloomberg var på 52,1. Omvendt faldt er­hverv­stil­li­den i frem­stil­lings­in­du­stri­en en smule til 58,4 fra 58,7 i måneden før og overrasker negativt, da Bloombergs kon­sensus­for­vent­ning her var uændret på 58,7.

Det er yderst positivt, at ser­vi­ce­virk­som­he­der­nes nu er begynder at se mere optimistisk fremad, efter faldende tillid siden november, hvor Omikron varianten kom til Europa. Tilliden i frem­stil­lings­in­du­stri­en har ligget omtrent uændret de seneste 6 måneder. Det er især udfordringer med levering af varer pga. globale flaskehalse og de høje energi- og fragtpriser, der har øget virk­som­he­der­nes pro­duk­tions­om­kost­nin­ger og holdt virk­som­he­der­nes optimisme i skak.

Økonomierne i eurozonen har været i pæn fremgang i 2021 med en årsvækst på over 5% og stadig med en svag positiv vækst i 4. kvartal på trods af vinterens høje coronasmitte og -restriktioner. Dagens PMI-tal peger på, at vi også kan forventet at se den her svagt positive vækst i eurozonen i årets første kvartal. Inden vi igen kan se frem mod de helt varme og lysere tider, også for den økonomiske udvikling.

Fortsat europæiske genopretning er vigtigt for de danske eks­port­mu­lig­he­der. Mere end 50% af den danske eksport går til EU og beskæftiger mere end 450.000 danske jobs. Det er vores forventning, at dansk eksport kommer til at vinde styrke i takt med, at europæisk økonomi langsomt kommer på fode igen efter vinterens coronabølge med den seneste nye coronavariant, Omikron.

PMI er et udtryk for den økonomiske aktivitet givet ved er­hverv­stil­li­den hos ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation. En værdi over 50 indikerer økonomisk fremgang i forhold til måneden før, mens en værdi under 50 er en indikation om tilbagegang. Det er dog alene indikationer om den økonomiske aktivitet.

Relaterede artikler