Højere inflation end ventet i USA

Inflationen falder for tredje måned i træk, men der er ikke meget jubel at hente.

ECB fastholder renten – holder døren pivåben for fortsat lave renter for danske boligejere

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at inflationen i USA endte på 8,2% i september. Selvom det er et fald i forhold til de 8,3% i august, så var der ventet et fald til 8,1%. Dermed ender inflationen i september en anelse højere end ventet. Inflationen toppede i juni på 9%, men er nu faldet i de seneste tre måneder i træk. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI.  Også ker­ne­in­f­la­tio­nen overrasker en anelse ved at være højere end ventet. Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, stiger til 6,6% mod 6,3% måneden før. Her var der ventet en stigning til 6,5%.

Dagens tal er højere end ventet, og vi ser også renterne stige umiddelbart ovenpå of­fent­lig­gø­rel­sen. Også de danske renter stiger ovenpå de nye tal.

Inflationen falder for tredje måned i træk, men der er ikke meget jubel at hente. Priserne stiger stadig måned for måned, og tallene er højere end ventet. Inflationen er fortsat voldsomt høj, og dens vej herfra er skrøbelig. Samtidig bliver ker­ne­in­f­la­tio­nen ved med at stige og rammer med dagens tal det højeste siden 1982. Vi vil se flere stramninger fra den amerikanske centralbank med det formål at få den høje inflation helt under kontrol.

Den amerikanske centralbank har i 2022 indledt en mærkbar stramning af pen­gepo­li­tik­ken. De seneste måneder har centralbanken hævet renten med det kraftigste i 28 år. Næste rentemøde er om mindre end tre uger, og her vil man smide en ny stor ren­te­for­hø­jel­se på bordet. Vi forventer, at for fjerde møde i træk vil blive præsenteret for en ren­te­for­hø­jel­se på 0,75 procentpoint.

Farten i amerikansk økonomi er på vej ned, men er stadig ganske høj. Beskæftigelsen vokser fortsat pænt og senest med 263.000 personer. Samtidig er ledigheden nede på det laveste i mere end 50 år, og løn­stig­nin­ger­ne ligger i den høje ende. Lægger vi det sammen med en inflation, som stadig befinder sig omkring det højeste i 40 år, så er der både grobund og et åbent vindue for den amerikanske centralbank til at hæve renten.

De danske boligejere har mærket presset fra den høje inflation og stigende renter i USA. Særligt de fastforrentede lån er påvirkede fra den anden side af Atlanten. Renten på et fastforrentet lån lyder i dag på 6%, hvor det til sammenligning var 2% ved årsskiftet. Det er en helt enorm stigning i de danske boligrenter, og den høje inflation i USA og den kraftige stramning af pen­gepo­li­tik­ken spiller en rolle i den udvikling.

Relaterede artikler