Globale fødevarepriser de samme som for et år siden

Det er blevet mærkbart dyrere for danskerne at få mad på bordet.

Næsten 70% af dagligvarebutikkerne vil hæve priserne

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at de globale fødevarepriser faldt meget marginalt i november med 0,1%. Det er FN’s fø­de­va­re­pri­sin­deks, som er sendt på gaden med nye tal i dag. Selvom det seneste fald er meget lille, så kommer det i forlængelse af en længere periode med fald. De globale fødevarepriser er faldet uafbrudt i otte måneder, hvor de i den periode er faldet med i alt 15%. Sammenlignet med for et år siden er fø­de­va­re­pri­ser­ne i gennemsnit de samme.

Fø­de­va­re­pri­sin­dek­set er baseret på eksporterede og uforarbejdede råvarer. De afspejler derfor ikke nødvendigvis det, som forbrugerne oplever, når en forarbejdet fødevare købes i butikken. Men faldet i råvarepriserne kan bidrage til en lettelse i udviklingen i fø­de­va­re­pri­ser­ne herhjemme. FN’s fødevareindeks indeholder fem ho­ved­kom­po­nen­ter bestående af korn, kød, me­je­ri­pro­duk­ter, sukker og vegetabilske olier.

Det er blevet mærkbart dyrere for danskerne at få mad på bordet. Når indkøbskurven fyldes, koster det i dag 16% mere end for et år siden. Det svarer for en gennemsnitlig dansk børnefamilie til omkring 10.000 kr. mere om året. Men de seneste måneders fald i de globale fødevarepriser giver et håb om, at der kan vente billigere madindkøb forude. Der er dog endnu langt ned til det, som vi oplevede før i tiden, men en lettelse kan være på vej.

I begyndelsen af 2022 bragede de globale fødevarepriser op. Blandt andet var korneksporten voldsomt udfordret af Ruslands invasion af Ukraine, og det medvirkede til, at råvarepriserne i løbet af februar og marts steg med næsten 20%. Og forud for det var priserne også steget mærkbart. Sammenlignet med for to år siden er priserne i dag 28% højere.

Set over de seneste otte måneder, er det særligt korn og olie, som igen er blevet billigere. Det er imidlertid også dem, som oplevede de kraftigste stigninger op til. Sammenlignet med for to år siden er prisen på alt lige fra korn, kød, me­je­ri­pro­duk­ter, sukker og vegetabilske olier omkring 30% højere.

Ser vi på de priser, som danskerne oplever i dag­lig­va­re­hand­len, så er det ikke usædvanligt med perioder med fald i fø­de­va­re­pri­ser­ne. Vi har senest set det i 2018 og før det i 2014, og vi forventer, at det kan komme til at ske igen. Det er dog samtidig vigtigt at notere sig, der kan være adskillige kilder til en forskellig udvikling i prisen på råvaren og så den endelige slutpris for forbrugeren. Når forbrugeren køber maden er den typisk blevet forarbejdet, transporteret samt opbevaret. Og alle de elementer er udsat for blandt andet højere energipriser.

Fødevarer har en vægt på knap 13% i de danske for­bru­ger­pri­ser. Og de faldende globale fødevarepriser er én af grundene til, at vi forventer, at inflationen er ved at toppe. Samtidig har vi set et fald i en lang række af andre råvarer, fragtraterne er dalet, og samtidig er energipriserne ikke, hvad de har været.

Relaterede artikler