Forventningerne til tysk økonomi falder

Tilliden til tysk økonomi forværres markant i september.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Nyt fald i europæisk erhvervstillid

Nye tal for tilliden til den tyske økonomi viser, at både vurderingen af den nuværende situation og for­vent­nin­ger­ne til fremtiden ser langt mere pessimistiske ud i september. Det viser dagens ZEW-indeks, som består af de tyske finansielle aktørers vurdering af den nuværende økonomiske situation, som faldt til hele -60,5 i september fra -47,6 i august. Faldet kommer i forlængelse af de seneste to måneders fald, og blev betydelig større end kon­sensus­for­vent­nin­gen, der lød på -52,1 ifølge Bloomberg.

Den del af ZEW-indekset, som afspejler vurderingen af den økonomiske udvikling i Tyskland i de kommende seks måneder, faldt for tredje måned i træk til -61,9 i september fra -55,3 i august. Det er det laveste i 14 år. Der var ifølge Bloomberg ventet et fald til -59,5, så der er også her tale om et noget større fald.

Tilliden til tysk økonomi forværres markant i september. Det er dårlige udsigter for væksten i den energitunge tyske økonomi, der er presset af en giftig kombination af høj inflation, stigende renter og den markant reducerede gasleverance fra Rusland. Hertil er usikkerheden forøget efter Ruslands invasion af Ukraine og med frygt for en kold vinter. Så udfordringerne hober sig op i tysk økonomi, og vi så konsekvenser begynde så småt i 2. kvartal, hvor landet oplevede stagnerende vækst.

Tysk økonomi har efter en vækst i BNP på 0,8% i årets første kvartal oplevet stagnerende vækst på 0,0% i 2. kvartal. Det gør ondt i Tysk økonomi, som coronakrisen har efterladt et dårligere sted end før krisen. Tysk BNP ligger i seneste opgørelse fra 2. kvartal i år fortsat 0,2% under niveauet fra før coronakrisen startede. Til sammenligning var dansk BNP allerede i 2. kvartal 2021 højere, end inden coronakrisen ramte. Dagens tal peger på, at vi kan forvente at se sværere tider for tysk økonomi i efteråret og vinteren, hvor der kan vente en gaskrise.

Der en reel risiko for, at den energitunge tyske økonomi står overfor et tilbageslag, og det vil smitte af på den danske eksport. Tyskland er vores næststørste eksportland efter USA. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en begyndende tilbagegang, så kommer det også til at koste dyrt for de danske eks­port­mu­lig­he­der.

Dagens tal er dog ikke et hårdt nøgletal. ZEW-er­hverv­stil­lids­in­di­ka­to­ren er udarbejdet af organisationen Zentrum für Europäische Wir­t­s­chafts­fors­chung (ZEW) og afspejler vurderingen Tysklands økonomiske situation blandt op til 350 eksperter fra banker, for­sik­rings­sel­ska­ber og finansielle afdelinger i udvalgte virksomheder. Det er et af de første, men også mest volatile nøgletal for den tyske økonomi.

Relaterede artikler