Fald i erhvervstillid i eurozonen, men mindre end ventet

Faldet skyldes den øgede usikkerhed og de stigende energi- og råvarepriser i kølvandet på Ruslands invasion.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Nyt fald i europæisk erhvervstillid

Nye tal for PMI fra IHS Markit viser en svækkelse af er­hverv­stil­li­den i eurozonen i marts. De foreløbige tal for det samlede PMI-indeks faldt til 54,5 i marts fra 55,5 i februar. Mar­keds­for­vent­nin­gen var ifølge Bloomberg på 53,8, og er­hverv­stil­li­den er derfor faldet mindre end kon­sensus­for­vent­nin­gen. Dermed er PMI indekset faldet til det laveste niveau i 2 måneder og ligger fortsat højere end i december og januar. Med det begrænsede fald i marts ligger PMI indekset fortsat pænt over 50 og udtrykker økonomisk fremgang i forhold til måneden før.

Det er især er­hverv­stil­li­den blandt in­du­stri­virk­som­he­der­ne, der faldt i marts til 57,0 fra 58,2 i februar, men overrasker alligevel til den positive side med et mindre fald end kon­sensus­for­vent­nin­gen, der ifølge Bloomberg var på 56,0. Er­hverv­stil­li­den i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne faldt mindre til 54,8 fra 55,5 i måneden før og overrasker ligeledes positivt, da Bloombergs kon­sensus­for­vent­ning var et større fald til 54,3.

Vi ser her i marts et fald i er­hverv­stil­li­den, der skyldes den øgede usikkerhed og de stigende energi- og råvarepriser i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og Vesten modsvar med sanktioner. Er­hverv­stil­li­den ligger dog stadig et pænt stykke over under grænsen for positiv økonomisk vækst, og det skal ses i lyset af, at økonomierne i eurozonen var kommet godt gennem vinteren og havde rystet usikkerheden efter den seneste coronabølge af sig og var begyndt at se frem mod lysere tider.

Økonomierne i eurozonen har været i pæn fremgang i 2021 med en årsvækst på over 5% og stadig med en svag positiv vækst i 4. kvartal på trods af vinterens høje coronasmitte og -restriktioner. Dagens PMI-tal peger på, at vi også kan forventet at se den her svagt positive vækst i eurozonen i årets første kvartal. Men kigger vi længere frem ad, er udsigterne nu sløret af Ruslands invasion af Ukraine. Foreløbigt er det blevet dyrere både at være forbruger og drive virksomhed, og det vil bide på den økonomiske aktivitet i de kommende måneder og holde virk­som­he­der­nes optimisme i skak.

Udviklingen i europæisk økonomi er vigtigt for de danske eks­port­mu­lig­he­der. Mere end 50% af den danske eksport går til EU og beskæftiger mere end 450.000 danske jobs. Det er vores forventning, at dansk eksport vil blive mærket af den nye modvind, der rammer Europas økonomier efter Ruslands invasion af Ukraine. Omfanget af de økonomiske slag svæver fortsat i det uvisse, da situationen er uafklaret og fremtiden sløret. Men ender det med at bide dybere på den europæiske økonomi, så kan vi også komme til at mærke det i dansk eksport.

Dansk eksport er dog traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med stort fokus på medicin og vindmøller. Coronakrisen har vist, at vi med tydelighed ikke er helt afskærmede overfor ændringer i den globale økonomi. Vi skal dog samtidig huske på, at et potentielt øget behov for vindenergi kan blive en fordel for dele af den danske eksport.

PMI er et udtryk for den økonomiske aktivitet givet ved er­hverv­stil­li­den hos ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation. En værdi over 50 indikerer økonomisk fremgang i forhold til måneden før, mens en værdi under 50 er en indikation om tilbagegang. Det er dog alene indikationer om den økonomiske aktivitet.

Relaterede artikler