Fald i dansk eksport

Eksporten oplever sit største fald i 13 måneder.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Danmark eksporterede for 169 mia. kr. i september. Det er 3,5% mindre end i august, når der tages højde for sæson.

Dagens tal er ved første øjekast forfærdelige at se på. Eksporten oplever sit største fald i 13 måneder. Tager vi et spadestik dybere, er det dog et noget grynet billede, som de nye tal for eksporten efterlader. Ser vi bort fra priserne på det, som vi eksporterer, og alene ser på mængderne, så voksede eksporten ligefrem i september med 2%. Samtidig står 2022 som helhed stadig tilbage som et voldsomt imponerende år for eksporten trods globale økonomiske udfordringer.

Eksporten har været på noget af en flyvetur i 2022. Vi har i rede kroner eksporteret for 34% mere i 2022, end vi gjorde i 2021. Det er en vanvittig flot fremgang, som sikrede ny rekord for dansk eksport så sent som i august. Foreløbig er der i 2022 eksporteret for i alt 1.440 mia. kr. Til sammenligning eksporterede vi for 1.077 mia. kr. sidste år. Uden­rigs­hand­len gøres dog typisk op i løbende priser, og korrigerer vi for pris­ud­vik­lin­gen, ser det således ikke lige så stærkt ud.

Der går en del af begejstringen, når vi tager højde for pris­ud­vik­lin­gen. Den imponerede fremgang for året som helhed skyldes i høj grad, at priserne er steget på det, som vi eksporterer. Sammenlignet med sidste år er eksporten i mængder alene øget med 6% i år. Så stadig fremgang, men slet ikke så stor som i de rå tal for eksporten målt i kroner.

Eksporten går en utrolig svær tid i møde. Udsigterne er voldsomt slørede med globale økonomiske udfordringer. Høj inflation, massive pengepolitiske stramninger, en lurende energikrise i Europa og krig i Ukraine tynger det internationale økonomiske billede. Og det vil også præge dansk eksport, som beskæftiger omkring 900.000 arbejdspladser i Danmark. Dog er dansk eksport traditionelt mindre konjunk­tur­føl­somt med stort fokus på medicin og vindmøller, men det betyder overhovedet ikke, at som økonomi er afskærmede overfor ændringer i den globale økonomi.

Relaterede artikler