Europæisk erhvervstillid falder i maj

Og det peger på fortsat positiv vækst i eurozonens økonomier her i foråret.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal for eurozonens erhvervstillid målt ved PMI-indekset viser, at det samlede indeks faldt til 54,9 i maj fra 55,8 i april. Faldet er en anelse større end kon­sensus­for­vent­nin­gen, der ifølge Bloomberg lød på 55,1. På trods af faldet ligger PMI-indekset fortsat pænt over 50 og udtrykker økonomisk fremgang i forhold til måneden før.

Er­hverv­stil­li­den i både ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne og i industrien faldt mere end konsensus havde forventet. Blandt ser­vi­ce­virk­som­he­der­nes faldt PMI til 56,3 i maj fra 57,7 i måneden før, mens PMI i in­du­stri­virk­som­he­der­ne faldt til 54,4 fra 55,5.

Det er stadig et flot niveau for er­hverv­stil­li­den i eurozonen på trods af dagens fald. Og det peger på fortsat positiv vækst i eurozonens økonomier her i foråret. Blandt ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne aftog optimismen i maj, men fra et meget højt niveau. Dermed rapporterer ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne fortsat om stærk vækst efter genåbningen ovenpå vinterens cor­o­na­ned­luk­ning.

Derimod melder in­du­stri­virk­som­he­der­ne om mere beskeden vækst, hvor det blandt andet er faldende or­dre­be­hold­ning, der dæmper optimismen. Her peger øget usikkerhed blandt kunder, et stærkt prispres, globale flaskehalse og COVID-relaterede nedlukninger i Kina på at havde reduceret aktiviteten.

Økonomierne i eurozonen præsterede en svag positiv vækst i årets første kvartal på trods af modvind fra flere retninger. I første omgang fra vinterens høje coronasmitte og -restriktioner og sidst i kvartalet fra de økonomiske konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine. Dagens PMI-tal peger på, at vi også kan forventet at se en sådan positiv vækst i eurozonen i årets andet kvartal.

En fortsat positiv udvikling i de europæiske økonomier er vigtigt for de danske eks­port­mu­lig­he­der og dansk økonomi som helhed. Mere end 50% af den danske eksport går til EU og beskæftiger mere end 450.000 danske jobs.

PMI er et udtryk for den økonomiske aktivitet givet ved er­hverv­stil­li­den hos ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation. En værdi over 50 indikerer økonomisk fremgang i forhold til måneden før, mens en værdi under 50 er en indikation om tilbagegang. Det er dog alene indikationer om den økonomiske aktivitet.

Relaterede artikler