Europæisk erhvervstillid drøner ned

Med danske briller er dagens tal en skidt nyhed.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
ZEW-tilliden til tysk økonomi forbedres i februar, men mindre end forventet

Nye tal viser, at er­hverv­stil­li­den i eurozonen falder mærkbart og væsentligt mere end ventet. Det fremgår af dagens PMI-tal, hvor det samlede indeks falder til 51,9 i juni fra 54,8 i maj. Der var alene ventet et fald til 54,0 så er­hverv­stil­li­den skuffer markant. Godt nok ligger indekset fortsat over 50, hvilket udtrykker økonomisk fremgang i forhold til måneden før, men vi er med hastige skridt på vej mod grænsen for en reel tilbagegang hos virksomhederne.

Hos in­du­stri­virk­som­he­der­ne daler er­hverv­stil­li­den til 52 i juni, hvor der var ventet 53,8. I maj var in­du­stri­til­li­den på 54,6. I ser­vi­ce­virk­som­he­der falder er­hverv­stil­li­den til 52,8 i juni, hvor der var ventet 55,5. I maj lød tilliden på i service på 56,1.

Av, dagens tal er ikke rar læsning. Det er en gedigen skuffelse for er­hverv­stil­li­den, som udtrykker, at økonomien virkelig mister fart. Den høje inflation bider på efterspørgslen i den europæiske økonomi og usikkerheden er generelt øget med Ruslands invasion af Ukraine. Energipriserne tynger og globale for­sy­nings­kæ­der er en hæmmende faktor. Det samlede billede for kvartalet er fortsat svag vækst i eurozonen, men vi er netop trådt et stort skridt nærmere recession.

Med danske briller er dagens tal en skidt nyhed. Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million personer i Danmark. Med krig i Ukraine og for­bru­ger­pris­stig­nin­ger på det højeste siden 1980’erne er risikoen, at den europæiske økonomi står overfor et tilbageslag, og det vil smitte af på den danske eksport. Ser vi specifikt på Tyskland, som er Danmarks største landemæssige sam­han­dels­part­ner, så skuffer er­hverv­stil­li­den også markant.

Inflationen har senest ramt 8,1% i eurozonen, hvilket er den kraftigste stigning i for­bru­ger­pri­ser­ne siden 1983. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er samtidig gået op i 3,8%, så europæerne oplever er bredere prispres. Det går hårdt ud over de europæiske forbrugere, som mister købekraft, hvor den ringere efterspørgsel påvirker virksomhederne negativt. Vi forventer en svær tid forude for europæisk økonomi. Særligt mod efteråret og vinteren, hvor energi bliver et større behov, vil situationen blive stadig mere skrøbelig.

PMI er et udtryk for den økonomiske aktivitet givet ved er­hverv­stil­li­den hos ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation. En værdi over 50 indikerer økonomisk fremgang i forhold til måneden før, mens en værdi under 50 er en indikation om tilbagegang. Det er dog alene indikationer om den økonomiske aktivitet.

Relaterede artikler