Europæisk erhvervstillid bløder

Dagens tal er en rungende skuffelse for erhvervstilliden.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
Danske virksomheder smider en del af pessimismen fra sig - men der er endnu langt til optimisme og glade dage

Nye tal viser, at er­hverv­stil­li­den i eurozonen falder betydeligt og langt mere end ventet. Det fremgår af dagens PMI-tal, hvor det samlede indeks falder til 49,4 i juni fra 52,0 i juni. Der var ifølge Bloomberg alene ventet et fald til 51,0 så er­hverv­stil­li­den skuffer markant. Det betyder, at indekset for første gang siden februar 2021 er kravlet under 50, hvilket udtrykker økonomisk tilbagegang i forhold til måneden før.

Hos in­du­stri­virk­som­he­der­ne falder er­hverv­stil­li­den til 49,6 i juli, hvor der ifølge Bloomberg var ventet 51,0. I juni var in­du­stri­til­li­den på 52,1. I ser­vi­ce­virk­som­he­der falder er­hverv­stil­li­den til 50,6 i juli, hvor der var ventet 52,0. I juni lød tilliden i ser­vi­ce­virk­som­he­der­ne på 53,0.

Dagens tal er en rungende skuffelse for er­hverv­stil­li­den. Det peger på, at økonomien virkelig mister fart, og der er reel tilbagegang på vej hos virksomhederne. Den høje inflation bider på efterspørgslen i den europæiske økonomi og usikkerheden er generelt øget efter Ruslands invasion af Ukraine. Energipriserne tynger og globale for­sy­nings­kæ­der er en hæmmende faktor. Det samlede billede peger på, at vi er trådt ind i et nyt kvartal, hvor der er udsigt til negativ vækst i eurozonen.

Set med danske briller er dagens tal en dårlig nyhed. Mere end 50% af den danske eksport går til den europæiske økonomi og beskæftiger op mod en halv million personer i Danmark. Med krig i Ukraine og for­bru­ger­pris­stig­nin­ger på det højeste siden 1980’erne er risikoen, at den europæiske økonomi står overfor et tilbageslag, og det vil smitte af på den danske eksport.

Ser vi specifikt på Tyskland, som er Danmarks største landemæssige sam­han­dels­part­ner, så skuffer er­hverv­stil­li­den også markant og er faldet til 48,0 i juli fra 51,3 i juni. Det er det laveste niveau siden juni 2020, hvor den første bølge i COVID-pandemien ramte landet. Det er ikke gode udsigter for væksten i den energitunge tyske økonomi. Vi er netop trådt et stort skridt nærmere recession i Tysk økonomi.

Inflationen har senest ramt 8,6% i eurozonen, som er det højeste niveau i statistikkens historie, der går tilbage til 1991. Ker­ne­in­f­la­tio­nen er samtidig gået op i 3,7%, så europæerne oplever også et bredere prispres. Det går hårdt ud over de europæiske forbrugere, som mister købekraft, og den ringere efterspørgsel påvirker virksomhederne negativt. Vi forventer en svær tid forude for europæisk økonomi. Særligt mod efteråret og vinteren, hvor der bliver større behov for energi, vil situationen blive stadig mere skrøbelig.

PMI er et udtryk for den økonomiske aktivitet givet ved er­hverv­stil­li­den hos ind­købs­che­fer­nes vurdering af den økonomiske situation. En værdi over 50 indikerer økonomisk fremgang i forhold til måneden før, mens en værdi under 50 er en indikation om tilbagegang. Det er dog alene indikationer om den økonomiske aktivitet.

Relaterede artikler