ECB hæver renten for første gang i 11 år

Negative renter er nu fortid.

Lisette Rosenbeck ChristensenSeniorøkonomlrch@al-bank.dk38 48 47 60
FED skruer ned for obligationsopkøb

Den europæiske centralbank hæver renten med 0,50 procentpoint fra rekordlave -0,50% til 0,0%. ECB har i en rum tid italesat en ren­te­for­hø­jel­se på 0,25 procentpoint, og med dagen beslutning overrasker ECB med en større rentestigning en ventet. Det er den første ren­te­for­hø­jel­se siden juli 2011.

For første gang i mere end et årti hæver ECB renten og afslutter på én gang tiden med negative renter. ECB åbner nu ballet til en ny virkelighed, og der er efter dagens ren­te­for­hø­jel­se mere i vente. Efteråret kommer til at blive præget af nye ren­te­for­hø­jel­ser fra ECB, og det er noget, som vi også kommer til at mærke i Danmark.

Der er udsigt til, at ECB bevæger sig op i positive renter i løbet af 3. kvartal. Vi skal ikke længere væk end til september for at finde næste rentemøde og dermed næste ren­te­for­hø­jel­se. Om den igen bliver på 0,5 procentpoint eller bliver mindre på 0,25 procentpoint, afhænger af udviklingen i en række nøgletal, såsom ECB’s primære er­hverv­stil­lids­in­di­ka­tor, PMI, samt tal for lønstigning og kerneinflation. ECB kommer dog til at stå i et dilemma mellem at skulle tøjle en tårnhøj inflation, og at økonomien går en voldsom usikker tid i møde med potentiel recession rundt om hjørnet.

Store usikkerheder er i spil for økonomien og derfor også ECB. En væsentlig faktor er, at Rusland kan lukke for gassen til Europa, og der kan udbryde en gaskrise i Europas med en recession til følge. Den anden er, hvis de højere pengepolitiske renter kan slå en alvorlig bremse i den europæiske økonomi og presse gældsramte lande som Italien ud i en decideret gældskrise, der kan true stabiliteten i eurozonen.

Foreløbigt er den største grund til bekymring for ECB, at inflationen banker op. Det taler for mærkbare ren­te­for­hø­jel­ser. Inflation i eurozonen er senest steget til 8,6% i juni, og samtidig ligger ker­ne­in­f­la­tio­nen på 3,7%. Det er langt over målet på omkring 2%. Samtidig har vi også set løntallene sigte op. Derfor er det med fuld ret, at ECB hæver rente i dag og fortsætter stien gennem efteråret.

Vi vil se den danske Nationalbank gå i fodsporene på ECB og hæve renten. Renten i Nationalbanken er aktuelt på -0,60%, og der er derfor en spids længere op af det negative territorium. Særligt de korte boligrenter bevæger sig i takt med bevægelser hos ECB. Vi har allerede set de danske boligrenter løfte sig markant, og de tiltagende forventninger til ECB spiller unægtelig en rolle i det. Ren­testig­nin­gen har vi set på både de variabelt forrentede lån og de fastforrentede lån.

Relaterede artikler