ECB hæver renten

Dagens rentebeslutning vil indtage en plads i historiebøgerne.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
ECB åbner døren for nye lempelser til december

Den europæiske centralbank, ECB, hæver renten med 0,75 procentpoint. Dermed lyder indlånsrenten hos ECB nu på 0,75% mod tidligere 0,00%. Ren­te­for­hø­jel­sen er den største fra ECB siden 1999.

Dagens ren­te­be­slut­ning vil indtage en plads i hi­sto­ri­ebø­ger­ne. For første gang i mere end 10 år er renten hos ECB nu over 0%. Det kan jo virke helt skørt, at man ikke har haft en rente over 0% i et årti, men det er ikke desto mindre virkeligheden. Derfor er det her er en kæmpe begivenhed, som blot bliver gjort større af, at der tilmed er tale om den kraftigste enkeltstående ren­te­for­hø­jel­se i mere end 20 år. ECB er desuden ikke færdige, så vi kommer til at opleve centralbanken skrue på renteknappen adskillige gange over det næste år.

Dagens ren­te­for­hø­jel­se i ECB kommer i forlængelse af en ren­te­for­hø­jel­se i juli på 0,50 procentpoint. Dermed er man på blot halvanden måned gået fra en rente på -0,50% til nu 0,75%.

ECB hæver renten for at bremse den høje inflation. I august var inflationen over 9%, hvilket er det højeste i 40 år. Et af centralbankens vigtigste mandater er at sikre prisstabilitet, og det er alt andet end tilfældet lige nu. Med den høje inflation er ECB tvunget til at hæve renten mærkbart for dæmpe efterspørgslen i økonomien, som vil trække inflationen med ned igen. ECB er kommet for sent i gang med at stramme pen­gepo­li­tik­ken, og derfor ser vi nu de her meget kraftige ren­te­for­hø­jel­ser.

Mange danske boligejere med variabel rente har allerede mærket ECBs ren­te­be­slut­ning på egen pengepung. Boligrenterne bevæger sig alene ved forventningen om ren­te­for­hø­jel­ser fra cen­tral­ban­ker­ne. Allerede op til sommerens ren­te­for­hø­jel­se forsvandt de negative renter som dug for solen for boligejere med korteste rentebinding. Og sidenhen er de skudt yderligere i vejret. For boligejere med korteste rentebinding er der lige nu udsigt til at skulle betale omkring 4.000 mere i ydelse over det næste halve år, når deres rente fastsættes næste gang ved årsskiftet.

Nationalbanken vil med meget stor sandsynlighed også hæve renten i eftermiddag. Dermed synger den negative rente i den danske Nationalbank på de absolut sidste timer. Med den danske fast­kur­spo­li­tik er Nationalbanken kort sagt tvunget til at følge med ECB for at forsvare kronekursen. Derfor bliver de danske renter også løftet af det her. Det er dog ikke sikkert, at de kommer til at hæve renten med eksakt lige så meget som ECB, da kronen ligger til den stærke side. Men en ren­te­for­hø­jel­se er utvivlsomt på vej.

Relaterede artikler