ECB fastholder rekordlav rente

Underliggende er en strammere pengepolitik med renteforhøjelser dog rykket tættere på.

ECB åbner døren for nye lempelser til december

Den europæiske centralbank fastholder renten på rekordlave -0,50%. Det var helt som ventet og alt andet ville da også have været en stor overraskelse. Op­købspro­gram­met PEPP afsluttes her ved afslutning af marts, mens opkøbene fra APP øges fra 20 til 40 mia. euro. Opkøbene med APP står derefter til at drosle ned til 30 mia. euro allerede i maj og 20 mia. i juni og derefter afhængig af udviklingen.

Det er en hurtigere nedtrapning i opkøbene i forhold til tidligere og opkøbene står også til at blive afsluttet tidligere. Omvendt giver ECB længere snor til ren­te­for­hø­jel­ser­ne, som kommer i forlængelse af afslutningen på op­købspro­gram­mer­ne. Tidligere stod renterne til at blive hævet kort efter afslutningen af opkøbene, men det ændres nu til noget tid efter afslutningen af opkøbene. Dog betyder det ikke nødvendigvis, at ren­te­for­hø­jel­ser er skudt længere ud i fremtiden. Det betyder i første omgang blot, at afslutningen på op­købspro­gram­mer­ne alt andet lige er rykket nærmere. ECB fjerner samtidig retorisk muligheden for at sænke renten, hvilket de har haft indtil nu.

Vi ser, at renterne pisker i vejret umiddelbart efter of­fent­lig­gø­rel­sen. De tyske renter stiger med i omegnen af 10 bp. Også de danske renter, herunder boligrenterne, stiger ovenpå rentemeldingen fra den europæiske centralbank.

Med den aktuelt store usikkerhed ser vi en ECB, som ikke kan andet end at udvise fleksibilitet. Underliggende er en strammere pengepolitik med ren­te­for­hø­jel­ser dog rykket tættere på i forhold til for blot et halvt år siden, og vi ser også renterne stige ovenpå rentemeldingen. Men boldene kan komme lidt op og svæve igen alt afhængig af den nærmeste tids udvikling.

Det er en svær tid at træffe navigere pen­gepo­li­tik­ken med så sløret et billede for økonomien som følge af Ruslands invasion af Ukraine. På den ene side skubber krigen til den i forvejen høje inflation, som foreløbig har drevet ren­te­for­hø­jel­ser tættere på. På den anden side dæmper det efterspørgslen i økonomien, som skubber ren­te­for­hø­jel­ser længere væk. Stør­rel­ses­or­de­nen fra de to effekter er endnu for tidligt at slå fast, ligesom situationen i Ukraine fortsat er helt uafklaret.

Inflationen er senest steget til det højeste nogensinde målt for eurozonen. Nyeste tal fra Eurostat viser, at for­bru­ger­pri­ser­ne i eurozonen steg med hele 5,8% i februar i forhold til samme måned sidste år. Og med den seneste stigning i energipriserne er der udsigt til, at det tal bliver endnu højere. Den høje inflation bider på forbrugernes købekraft, som vil presse efterspørgslen og forbruget, mens også krigen kan påvirke dele af eksporten.

Rentebilledet hos ECB påvirker også de danske boligejere. Med udsigterne til den strammere pengepolitik fra både den europæiske og amerikanske centralbank har det bidraget til et mærkbart løft i renterne for de danske boligejere. Ser vi på de lange renter, så lyder renten på et fastforrentet lån på omkring 3% i dag, mens det var 1,5% i december. For godt et år siden lød renten på 0,5%. Også de korte renter på danskernes variabelt forrentede lån er steget, om end i et mindre omfang. Senest så vi til ren­te­til­pas­nin­gen i februar endte med de højeste renter på F1 og F3 i næsten seks år.

Relaterede artikler