Den amerikanske centralbank hæver renten

Renten trækkes op til det højeste siden 2008.

FED holder fast i 0-rente

Den amerikanske centralbank hæver renten med 0,75 procentpoint. Det er fjerde gang i træk med så store ren­te­for­hø­jel­ser fra den amerikanske centralbank, som vi ellers skal tilbage til 1994 for at finde tilsvarende. Renten lyder nu på 3,75%-4,00% hvor den ikke har været siden 2008. Så sent som i marts lå renten på 0%-0,25%.

Renten trækkes op til det højeste siden 2008. Den amerikanske centralbank strammer renteskruen igen og igen, og det bliver gjort med de kraftigste forhøjelser i næsten tre årtier. Det vidner klart og tydeligt om den ekstreme situation, som økonomien står i. Inflationen svæver rundt omkring det højeste i 40 år, og ledigheden er på sit laveste i mere end 50 år. Det her er ikke den sidste ren­te­for­hø­jel­se, men vil forventer, at ren­te­for­hø­jel­ser­ne kommer i mindre portioner fra nu af.

Inflationen er faldet de seneste tre måneder og lyder senest på 8,2% efter den toppede i 9% i juni. Inflationen er dog fortsat vanvittig høj, og samtidig er ker­ne­in­f­la­tio­nen stadig stigende. Derfor har vi ikke set det sidste til ren­te­for­hø­jel­ser fra den amerikanske centralbank. Næste ren­te­for­hø­jel­se kommer i december, hvor vi ser, at centralbanken hæver med 0,50 procentpoint.

Farten i amerikansk økonomi er på vej ned, men stadig høj. Beskæftigelsen er steget uafbrudt i 21 måneder, hvor mere end 10 mio. personer er kommet i arbejde. Aktuelt stiger beskæftigelsen med i omegnen af 200.000 personer om måneden. Ledigheden er lav og løn­stig­nin­ger­ne er høje. De stadig fornuftige takter for økonomien giver den amerikanske centralbank frit lejde til at stramme pen­gepo­li­tik­ken for at dæmpe efterspørgslen og dermed også inflationen. Samtidig har de tidligere signaleret, at det prioriteres at få inflationen under kontrol fremfor økonomisk tilbagegang.

Danske boligejere har god grund til at kaste opmærksomheden mod den amerikanske centralbank. De højere amerikanske renter smitter af på de danske, og det har også været medvirkende til at sende de danske boligrenter i vejret. Renten på et fastforrentet lån er senest steget til 6%, mens den hed 2% i begyndelsen af året. Det er en meget kraftig rentestigning, som lige nu giver modvind til det danske boligmarked med færre handler og faldende priser til følge.

Relaterede artikler