Inflationen falder i USA

Og den falder mere end ventet.

Coronadyk i danskernes aktieformuer stort set indhentet i april

Netop of­fent­lig­gjor­te tal viser, at inflationen lyder på 7,7% i USA i oktober. Der var alene ventet et fald til 7,9%, så inflationen overrasker ved at være lavere end ventet. Dagens of­fent­lig­gø­rel­se er opgjort ved CPI-inflationen. Ker­ne­in­f­la­tio­nen, som er fratrukket energi og fødevarer, lander på 6,3% i oktober fra 6,6% i september. Her var der ventet et fald til 6,5%.

Det er kort fortalt flere gode nyheder i dagens tal. Inflationen falder for fjerde måned i træk. Og den falder mere end ventet. Det samme gælder for ker­ne­in­f­la­tio­nen. Det er en mærkbar lettelse for markederne, hvor vi ser renterne falde ret markant. Det smitter også af på de danske renter, som peger ned efter tallet fra USA.

Den amerikanske centralbank er heftigt i gang med at banke inflationen på plads med de kraftigste ren­te­for­hø­jel­ser i næsten 30 år. Og selvom de ikke er færdige endnu, så letter de nye inflationstal lidt af presset på centralbanken. Til december kommer næste runde på renteskuren, hvor renten formentlig bliver hævet med 0,50 procentpoint. Dagens tal synes kun at bekræfte den forventning, hvor vi bevæger os længere og længere væk fra 0,75 procentpoint.

Den amerikanske centralbank har i 2022 indledt en mærkbar stramning af pen­gepo­li­tik­ken. De seneste fire rentemøder har centralbanken hævet renten med 0,75 procentpoint, som er de kraftigste enkeltstående ren­te­for­hø­jel­ser siden 1994.

Farten i amerikansk økonomi er på vej ned, men er stadig ganske høj. Beskæftigelsen vokser pænt og senest med 261.000 personer. Samtidig er ledigheden nær det laveste i mere end 50 år, og løn­stig­nin­ger­ne er til den høje side på næsten 5%. Det giver et åbent vindue for den amerikanske centralbank til at hæve renten i en tid med den højeste inflation i 40 år.

De danske boligejere mærker presset fra den høje inflation og de stigende renter i USA. Særligt de fastforrentede lån er påvirkede fra den anden side af Atlanten. Renten på et fastforrentet lån lyder i dag på 6%, hvor det til sammenligning var 2% ved årsskiftet. Det er en meget markant stigning i de danske boligrenter. Den høje inflation og den kraftige stramning af pen­gepo­li­tik­ken i USA spiller en rolle.

Relaterede artikler