467.000 nye jobs i USA i januar

Jobskabelsen overrasker klart til opsiden.

Jeppe Juul BorreCheføkonomjjb@al-bank.dk38 48 47 61
Køen af ledige blev lidt kortere i juni - giver dog kun falsk håb om vending

Netop of­fent­lig­gjor­te tal fra USA viser, at beskæftigelsen udenfor landbruget steg 467.000 i januar. Der var ventet 125.000, så der er tale om en gedigen positiv overraskelse fra jobskabelsen. Samtidig opjusteres de foregående måneder med 709.000 jobs.

Ledigheden stiger omvendt en anelse til 4,0% mod 3,9% i december. I begyndelsen af krisen steg ar­bejds­løs­he­den kortvarigt til 14,7%. Før krisen lød den på 3,5%, hvilket var det laveste i 50 år.

Jobskabelsen overrasker klart til opsiden, og vi ser da også renterne piske i vejret umiddelbart efter of­fent­lig­gø­rel­se. Den flotte jobskabelse kommer sammen med den højeste inflation i USA siden 1980’erne, hvilket har varmet godt og grundigt op for den amerikanske centralbank, som for alvor har sat skub i en stramning af pen­gepo­li­tik­ken. I år vil vi se en stribe af ren­te­for­hø­jel­ser, hvo den første kommer til marts. Det har allerede resulteret i et mærkbart løft i renterne, og vi har også set smitte af på de hjemlige renter i Danmark.

Den amerikanske centralbank har allerede taget mærkbare skridt i stramningen af pen­gepo­li­tik­ken. Siden november har man neddroslet opkøbene, som står til at blive afsluttet endeligt til marts. Næste skridt er så ren­te­for­hø­jel­ser, som med al forventning vil begynde i marts. Vi ser aktuelt tre ren­te­for­hø­jel­ser fra FED i år, men det er et tal som kan blive opjusteret med de pæne takter i amerikansk økonomi.

Den rigtige pæne fremgang i USA smitter også positivt af på Danmark. Den danske eksport til USA beskæftiger i omegnen af 100.000 danske arbejdspladser, så når det går godt i USA, har det potentiale til at smitte positivt af herhjemme. Vi forventer, at eksporten bliver en af de store drivkræfter i dansk økonomi i 2022.

Relaterede artikler